Ya Allah
 

Ya Allah ya Allah Allah Allah

Ya Allah ya Allah Allah Allah
 
Bu aklu fikriyle, Mevla bulunmaz
Bu ne yaredirki derman bulunmaz
 
Ya Allah ya Allah Allah Allah
Ya Allah ya Allah Allah Allah
 
Kamunun derdine, derman bulunur
Şu benim derdime, derman bulunmaz
 
Ya Allah ya Allah Allah Allah
Ya Allah ya Allah Allah Allah
 
Aşkın pazarında, canlar satılır
Satarım canımı, alan bulunmaz
 
Ya Allah ya Allah Allah Allah
Ya Allah ya Allah Allah Allah
 
Yunus öldü deyu, sala verilir
Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez
 
Ya Allah ya Allah Allah Allah
Ya Allah ya Allah Allah Allah

********

Yakan Benim

Gece gündüz buluşurum,
Dost yüzüne bakan benim.
Denizlere karışırım,
Irmak olup akan benim.
 
Kâh gülüp, kâh ağlıyorum,
Ciğerimi dağlıyorum,
Sular gibi çağlıyorum,
Su bendini yıkan benim.
 
Bu faniye gelen gülmez, 
Ne yapsa da murat almaz,
Herkes göçer kimse kalmaz,
Şu dünyadan bıkan benim.
 
Hem garibim, hem de güçsüz,
Gidemem yoluma dümdüz,
Şu Yunus’u gece gündüz,
Ateşlerde yakan benim.

********

Yar Olacak Mihman Sana

Ey derde derman isteyen,
Yetmez mi derd dermân sana?
Ey râhat-ı cân isteyen,
Kurban olandır cân sana!
 
Yağma edersin varlığın,
Gider gönülden darlığın
Mahv eyle sen ağyarlığın,
Yar olısar mihmân sana!
 
Sermâye bu yolda hemân,
Teslîm olur, buna inan,
Sıdk ile ALLAH'a dayan,
Etmez mi gör ihsân sana!
 
Tevhîde tapşur özünü,
Kimseye açma râzını.
Şeyh izine tut yüzünü,
Şeyhin yeter burhân sana!
 
Yalnız kişi yol alamaz,
Maksùdunu tez bulamaz.
Bekle maârif kapısın,
Yüz göstere irfân sana!
 
Dünyâ ile ukbâyı ko,
Ulâ ile uhrâyı ko,
Var o kuru sevdâyı ko,
Matlab yeter Sübhân sana!
 
Candan özge kıl yârını,
Ver cânı bul dîdârını,
Yok eyle kendi vârını,
Ki vâr ola cânân sana!
 
Çürüklerin hep sağ olur,
Zehrin kamu bal-yağ olur,
Dağlar yeisli bağ olur,
Cümle cihân bostân sana!
 
Güçdür katı Hakk'ın yolu,
Dergâhı hem gâyet ulu;
Sıdk ile olmazsan kulu,
Etmez yolu âsân sana!
 
Kulluğa bel bağlar isen,
Şâm ü seher ağlar isen,
Sular gibi çağlar isen,
Tez bulunur ummân sana!
 
Bülbül oluben ötegör,
Gül gibi açıl tütegör,
Aşk oduna can atagör,
Gülzâr olur nîran sana!
 
Yüzün Niyâzî eyle hâk,
Derdiyle bağrın eyle çâk,
Kalbin sarayın eyle pâk,
Şâyet gele Sultan sana!

********

Yarab Haberin Nerden Alayım

 
Yarab haberin nerden alayım
Bir kamil mürşide varayım
Hakkın yoluna canım vereyim
Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda
 
Yarab ber Rahim ey lütfü kerim
Yoluna kurban canım var benim
Yarab  sen varken kime gideyim
Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda
 
Tazedir solmaz hakkın gülleri
Mestane gezer saadet kulları
Gayet incedir Hakkın yolları
Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda
 
Yandı yüreğim ağlayamadım
Dünyaya mesken bağlayamadım
Gönül kuşunu eyleyemedim
Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda

********

Yalvar Güzel Allaha

Öğüdüme darılma
Yalvar güzel Allaha
Yolundan hiç ayrılma
Yalvar güzel Allaha
 
Namazını kılarak
Orucunu tutarak
Zekatını vererek
Yalvar güzel Allaha
 
Bir gün gözlerin görmez
Kulakların işitmez
Bu fırsat ele girmez
Yalvar güzel Allaha
 
Sağlığı ganimet bil
Her saati nimet bil
Yalvarmayı izzet bil
Yalvar güzel Allaha
 
Ömrü boşa geçirme
Nefsine kuvvet verme
Başkalarını yerme
Yalvar güzel Allaha
 
Fırtına gibi esme
Salihlere hiç küsme
Allahdan ümit kesme
Yalvar güzel Allaha
 
Seherde yağar rahmet
Bilmelisin ganimet
Gitsin kalpdeki zulmet
Yalvar güzel Allaha
 
Allahın adın yadet
Ruhun ve kalbin şadet
Bülbül gibi feryat et
Yalvar güzel Allaha

********

Yalvaralım Allaha

Yalvaralım Allaha
Düşürmesin bir daha
Rabbimizden korkanlar
Kolay girmez günaha
 
Bülbül güllere konar
Gülün aşkıyla yanar
Gece gündüz öterek
Ulu Mevlayı anar
 
Rabbim Allah diyenler
Helal lokma yiyenler
Elbette mahrum kalmaz
Allahını sevenler
 
Yüreğimde ahım var
Sayılmaz günahım var
Ümidimi kaybetmem
Affeden Alahım var
 
Huzuruna varayım
El açıp yalvarayım
Yaralarım derindir
Aşkı ile sarayım
 
Düşme nefsin peşine
Yanarsın ateşine
Merhametle kucak aç
Gelen din kardeşine
 
Ben bir garip dervişim
Gönlü Hakka vermişim
Canımı vermek için
Postu yere sermişim

********

Yanarmı

Yanar Cehennemin narı odunu
Nasib etme ateş ile narını
Gelin zikredelim binbir adını
Rabbim Allah diyen kullar yanarmı
 
O Kuran okuyan diller yanarmı
Seherde uyanan gözler yanarmı
Hac yolunda olan canlar yanarmı
Secdeye bükülen beller yanarmı
 
Hevesden hevese nefsi gezdiren
Gezdiripte alçaklara konduran
Allahdan korkup benzini solduran
Rabbim Allah diyen kullar yanarmı
 
O Kuran okuyan diller yanarmı
Seherde uyanan gözler yanarmı
Hac yolunda olan canlar yanarmı
Secdeye bükülen beller yanarmı
 
Fakir esirgeyip merhamet duyan
Sofrasında hayır dua okuyan
Allahdan korkup Peygambere uyan
Rabbim Allah diyen kullan yanarmı
 
O Kuran okuyan diller yanarmı
Seherde uyanan gözler yanarmı
Hac yolunda olan canlar yanarmı
Secdeye bükülen beller yanarmı

********

Yaralıyım

Medineye varamadım
Gül kokusun alamadım
Ben resule doyamadım
Yaralıyım Yaralıyım Yaralı
 
Ya elim tut kaldır beni
Ya vuslata erdir beni
Çok ağladım güldür beni
Yaralıyım Yaralıyım Yaralı
 
Hacerül esvedin taşı
Akıttım gözümden yaşı
Unuttum bacı kardaşı
Yaralıyım Yaralıyım Yaralı
 
Habibi kibriyasın sen
Muhammed mustafasın sen
İki cihan sultanı sen
Yaralıyım Yaralıyım Yaralı

********

Ya Resulallah
Kimsenin gücü yetmez, 
Rabbin seni övüyor
Sana Habibim diyor
Herkezden çok seviyor
 
Melelkler hemde kendi
Sana salat okuyor
Seni bizzat övüyor
Kuran ya Rasulallah
 
Nisan yağmuru oldun
Rahmet saçtın aleme
Sabrı cemil gösterdin
Her ezaya eleme
 
Güzel ahlakın gelmez
Yazı ile kaleme
Vasfını kim anlatır
aman ya Rasulallah
 
Yetim gözüyle baktı
Nasibsiz kimse sana
Ebu cehil bü yüzden
Kavuşmadı imana
 
Resulullah bilenler
Kondu büyük ihsana
Bedevi köle oldu
Sultan ya Resulallah
 
Seni seven köleler
Birer sultan oluyor
Gönlü huzur buluyor
Sıkıntısı gidiyor
 
Feyizlerle doluyor
Nurlu ışık saçıyor
Göremez bunu batıl
Olan ya Rasulallah
 
Her derde deva sensin
Her ruha şifa sensin
Göze sürme başa taç
Kalblere cila sensin
 
Seyyiidül beşer sensin
Herşeyden ala sensin
Kurtulmuştur aşkınla
Yanan ya Rasulallahh
 
Enbiyanın serveri
Ulemanın rehberi
Evliyanın mürşidi
Hakkın son Peygamberi
 
Teşrifin sevindirdi 
Yedi kat gökle yeri
Bulunmaz senin gibi
Canan ya rasulallah
 
Seni seven müminin
Kalbinde imanı sen
Hüznü sen elemi sen
Ahı sen figanı sen
 
Derdinin dermanı sen
Gönlümün fermanı sen
Kavuşur senden medet
Uman ya Rasulallah
 
Yarı sen nigarı sen
Arzusu  emeli sen
Gözü sen kulağı sen
Ayağı sen eli sen
 
Her şeyi sana muhtaç
Ruhunun temeli sen
Senin için halk oldu
Cihan ya Resulallah

********

Yar Olacak Mihman Sana
Ey derde derman isteyen,
Yetmez mi derd dermân sana?
Ey râhat-ı cân isteyen,
Kurban olandır cân sana!
 
Yağma edersin varlığın,
Gider gönülden darlığın
Mahv eyle sen ağyarlığın,
Yar olacak mihmân sana!
 
Sermâye bu yolda hemân,
Teslîm olur, buna inan,
Sıdk ile ALLAH'a dayan,
Etmez mi gör ihsân sana!
 
Tevhîde tapşur özünü,
Kimseye açma râzını.
Şeyh izine tut yüzünü,
Şeyhin yeter burhân sana!
 
Yalnız kişi yol alamaz,
Maksùdunu tez bulamaz.
Bekle maârif kapısın,
Yüz göstere irfân sana!
 
Dünyâ ile ukbâyı ko,
Ulâ ile uhrâyı ko,
Var o kuru sevdâyı ko,
Matlab yeter Sübhân sana!
 
Candan özge kıl yârını,
Ver cânı bul dîdârını,
Yok eyle kendi vârını,
Ki vâr ola cânân sana!
 
Çürüklerin hep sağ olur,
Zehrin kamu bal-yağ olur,
Dağlar yeisli bağ olur,
Cümle cihân bostân sana!
 
Güçdür katı Hakk'ın yolu,
Dergâhı hem gâyet ulu;
Sıdk ile olmazsan kulu,
Etmez yolu âsân sana!
 
Kulluğa bel bağlar isen,
Şâm ü seher ağlar isen,
Sular gibi çağlar isen,
Tez bulunur ummân sana!
 
Bülbül oluben ötegör,
Gül gibi açıl tütegör,
Aşk oduna can atagör,
Gülzâr olur nîran sana!
 
Yüzün Niyâzî eyle hâk,
Derdiyle bağrın eyle çâk,
Kalbin sarayın eyle pâk,
Şâyet gele Sultan sana!

********

Yatma Kardeş
Yatma kardeş Yatma kardeş
Canın nara atma kardeş
Yarın yevmil kıyamette
Canın nara atma kardeş
 
Horozlar öter seherde
Nerde Hak korkusu nerde
Ben seviyorum dersende
Ne olur yatma seherde
 
Seherde akmaz ırmaklar
Seherde uyur ahmaklar
Seherde Hak kulun yoklar
Ne olur yatma seherde
 
Seherde sela verilir
İbadette hayır vardır
Benim nefsim yatmaktadır
Ne olur yatma seherde
 
Seherlerde sular çağlar
İki gözüm durmaz ağlar
Ağlayan başına ağlar
Ne olur yatma seherde
 
Seherlerde kıl namazı 
Canı gönülden niyazı
Rabbim sevmez beynamazı
Ne olur yatma seherde
 
Yatma kardeş Yatma kardeş
Canın nara atma kardeş
Yarın yevmil kıyamette
Canın nara atma kardeş

********

Ya Sabır
Kimseye derdin söyleme
Halin şikayet eyleme
Sabretmek çok zordur 
Mükafat var sabredene
 
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır
 
Dost selamı ister isen
Cemalulallahı dilersen
Elbet erersen muradı
Dertlere sabr eder isen
 
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır
 
Dert çekmekten usandınm
Külhanlar gibi yandınmı
Elbet erersin murada
Sen mevlaya dayandınmı
 
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır
 
Garipler Hakkın yaridir
Ahları dağlar eritir
Dertlerin en büyüğünü
Mevlam sevdiğine verir
 
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır
 
İmtihana gelmedinmi
Ölenleri görmedinmi
Sen mevlayı bulmadınmı
Mecnun gibi yanmadınmı
 
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır
Ya Sabır, Ya Sabır
Sabır ver Allahım sabır

********

Yazarlar Amelin
Sevda eken vuslat biçer sonunda
Ol habibi kibriyanın yolunda
Iki melek hep sağında solunda
Yazarlar amelin bak tane tane
 
Mahşer günü herşey ortaya çıkar
Azaların senden hesabın sorar
Hakka sırt çeviren orada anlar
Yazarlar amelin bak tane tane
 
Sevaplar yazılır günah askıda
Şeytan ile nefis her an pusuda
Kullar kıymetlidir hakkın katında
Yazarlar amelin bak tane tane
 
Mahşer günü herşey ortaya çıkar
Azaların senden hesabın sorar
Hakka sırt çeviren orada anlar
Yazarlar amelin bak tane tane
 
Gözlerinden seller coşup taşmalı
Yüreğinde aşk ateşi yanmalı
Insan şerden daim hayra koşmalı
Yazarlar amelin bak tane tane
 
Mahşer günü herşey ortaya çıkar
Azaların senden hesabın sorar
Hakka sırt çeviren orada anlar
Yazarlar amelin bak tane tane

********

Yolcular
Hak yolda giden yolcular
Bu yol Resulün yoludur
Her bahçenin gülü kokmaz
Bu gül Resulün gülüdür
 
Hani ninen, nerde deden
Geri gelmez artık giden
Doğru yolu tarif eden,
Bu dil Resülün dilidir
 
Dünya bir gün olur yalan
Malın mülkün olur talan
Mümini ateşten alan
Bu el Resulün elidir

********

Yollarında Yollarında
Medine yoluna vardım
Can Muhammedi aradım
Onu görmekti muradım
Medinenin yollarında hu
 
Yollarında yollarında
Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye
Gönül onun sevdasında hu
 
Bu yol Medineye gider
Gönülleri bir hoş eder
Ne dert kalır nede keder
Medinenin yollarında hu
 
Yollarında yollarında
Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye
Gönül onun sevdasında hu
 
Gelir Rasulun kokusu
Kaybolur ölüm korkusu
Gelmiyor gaflet uykusu
Medinenin yollarında hu
 
Yollarında yollarında
Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye
Gönül onun sevdasında hu
 
Yeşil kubbe görünüyor
Kervan nura bürünüyor
İçimde hasret bitiyor
Medinenin yollarında hu
 
Yollarında yollarında
Güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekkeye
Gönül onun sevdasında hu

********

Yolumuz Medineyedir
Gelin canlar hak diyelim
Yana yana eriyelim
Çok salavat getirelim
Yolumuz medineyedir
 
Gidip rasule erelim
Ravzasına yüz sürelim
Medine yolcularına 
Demet demet gül verelim
 
Kimse bizi durdurmasın
Bu yoldan alıkoymasın
Ol resulden ayırmasın
Yolumuz medineyedir
 
Bu kervan gönül kervanı
Nur ile doldu her yanı
Rasulullah canlar canı
Yolumuz medineyidir
 
Muhabbet var o diyarda
Gönüller hak der bir anda
Medine aşkı var canda
Yolumuz medineyidir

********

Yusufum
Kimse bilmez onun acı halinden
Hak ismini düşürmezdi dilinden
Aldırdı oğlunu Kenan ilinden
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye
 
Kardeşleri sözde onu aldattı
Yusuf’u kuyunun içine attı
Sandılar ki suyun dibine battı
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye
 
Yusuf’u hocada okumaz oldu
O güzel bülbülü şakımaz oldu
Sokağa, oyuna çıkamaz oldu
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye
 
Kırıldı kanadı, ağrıyor başı
Hiç dinmiyor artık gözünün yaşı
Ah çeker eritir dağ ile taşı
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye
 
Attılar kuyuya ölüm kastına
Cebrail yetişti Rabbin dostuna
Hak izniyle çıktı suyun üstüne
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye
 
Yusuf’un ismini her gün anıyor
Oğul derdi ile her an yanıyor
Bir gün çıkar gelir diye umuyor
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye
 
Kardeşleri başvurdular yalana
Gömleğini boyadılar hep kana
Kurt yedi dediler babalarına
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye
 
Sözlerinin hepsi elbet yalandı
Kenan’ın kurtları gelip toplandı
Biz yemedik diye içtiler andı
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye
 
Daha sonra köle diye sattılar
Kervandaki insanlara kattılar
Hasetçilik acısını nasıl tattılar
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye
 
Yıllar sonra oldu Mısıra sultan
Kardeşleri görüp oldu bin pişman
Hem özürlerini ettiler beyan
Ağlar Yakup nebi, Yusuf’um diye

********

Yücesin Ya Resulallah
İnsanlığı karanlıktan çıkarırsın bi iznillah
Karanlığı aydınlatan, Güneşsin ya Resulallah
 
Sensiz ilim sanat olmaz, medeniyet hayat bulmaz
Senin gülün asla solmaz mihenksin ya Resulallah
 
Zulum asrı orta çağdan, Sensin güneş gibi doğan
Alemleri nura boğan rehbersin ya resulallah
 
Bilinmez yerlere uçtun, kainata ışık saçtın
Aydınlık bir ufuk açtın, mehtapsın ya resulallah
 
Bilgi çağı senden gelir aydınlığı nurun verir
Kıymetini bilen bilir, habibsin ya resulallah
 
Uzay çağı bilgisayar, nice modern vasıtalar
Menşei hep kuranda var, Rahmetsin ya resulallah
 
Önem verdin tecrübeye, ilim fenni öğrenmeye
Yol gösterdin ileriye, ışıksın ya resulallah
 
Seni seven bize yardır, sensiz bize dünya dardır
Herşey senin için vardır, nimetsin ya Resulallah
 
Senden aldı fikriyatı, ilim fenni ve sanatı
Faydalandı doğu batı, öndersin ya resulallah
 
Doğru çıktı ne dediysen, 15 asır öncesinden
Muhemmedül eminsin sen, adilsin ya resulallah
 
iyilkte adalette, cömertlikte asalette 
Merhamette fazilette örneksin ya resulallahh
 
Her alanda zirvedesin, her an taze bir habersin
Sen en büyük peygambersin, Kerimsin ya resulallah
 
Halis sevgi kaynağısın, ilahi aşk ummanısın
Enbiyanın sultanısın, yücesin ya Resulallahh
 
Allahtandır senin ilmin, Mevhibedir engin bilgin
Güzel huyun sabrın hilmin, ümmisin ya resulallah
 
Dünyadaki güzellikler, teknikteki yenilikler
senden büyük iyilikler, zirvesin ya resulallah
 
Sonsuz kudret sahibinden, bize her ne getirdiysen
iman ettik, düşünmeden, eminsin ya resulallahh
 
Uyduk hain nefsimize , bak günahkar halimize
Şefaat et yarın bize ümitsin ya resulallah
 

********
Yürü Dünya Yürü Sonun Virandır
 
Dünya geçicidir burda kalınmaz
Ne kadar mal olsa murad alınmaz
Gafil olma sakın geri dönülmez
Yürü dünya yürü sonun virandır
Bin yiılından sonra ahir zamandır
 
Halıkın dururken mahluka tapma
Şeytana uyupta yolundan sapma
Haramlara dalıp dinini yıkma
Yürü dünya yürü sonun virandır
Bin yiılından sonra ahir zamandır
 
Azık topladınmı yola çıkmaya
Işık edindinmi aydınlanmağa
İki melek gelir sual sormaya
Yürü dünya yürü sonun virandır
Bin yiılından sonra ahir zamandır
 
Ölünce çözerler belin kuşağın
Gözüne görünmez oğlun uşağın
Yakasız kefendir örtün döşeğin
Yürü dünya yürü sonun virandır
Bin yiılından sonra ahir zamandır
 
Paran apartmanın arkada kalır
Ummadığın gelir hepsini alır
Gayrılar yer içer senden sorulur
Yürü dünya yürü sonun virandır
Bin yiılından sonra ahir zamandır
 
 
Münker nekir gelir  çınarlar gibi
Gözleri yanıyor şimşekler gibi
Sorguya çekerler gök gürler gibi
Yürü dünya yürü sonun virandır
Bin yiılından sonra ahir zamandır
 
Cehennemin yedi türlü yapısı
Herbirinin ateştendir kapısı
Seksen yıllık yoldan gelir kokusu
Yürü dünya yürü sonun virandır
Bin yiılından sonra ahir zamandır

********

Yüzün Dön İltica Eyle
Ölüm vardır gafil olma
Sakın meyletme dünyaya
Kapılma malü emlake
Sakın aldanma dünyaya
Çalış emri ilahiyi 
Ömrün yettikçe icraya
 
Gelenler hep sefer eyler
Muhakkak darü ukbaya
Yüzün dön iltica eyle
Cenabı zatı mevlaya
 
Bu dünya bir köprüdür her
Gelen birbir geçer durmaz
Hani aba u ecdadın
Ne oldu kimseler sormaz
Hani annen baban nerde
Bu dünya kimseye kalmaz
 
Gelenler hep sefer eyler
Muhakkak darü ukbaya
Yüzün dön iltica eyle
Cenabı zatı mevlaya
 
Ecel bir gün gelir ondan
Acep kurtulan varmı
Hiç ölmem diyenler ölmüş
Bakın hiç kurtulan varmı
Hani şahlar ve sultanlar
Bakın hiç nişan varmı
 
Gelenler hep sefer eyler
Muhakkak darü ukbaya
Yüzün dön iltica eyle
Cenabı zatı mevlaya