Saadet Ancak Namazla Başlar

 
Namaz dinde direktir
Elbet kılmak gerektir
Günahlara kefaret
İbadette yürektir
 
Felah istersen bırak
Bahaneyi ve nazı
Tadili erkan ile
Kılmalısın namazı
 
Kurtuluş kolaylaşır
Secdeye değse başlar
Çünkü sonsuz saadet
Ancak namazla başlar
 
Namaz ruha şifadır
Gönülleri şen eder
Doğru kılınan namaz
Kötülükten men eder
 
Namaz dinde gayedir
İslamın binasıdır
Gözlerimizin nuru
Kalblerin cilasıdır
 
Namaz en efdal amel
Edası gayet sevap
Kabirde ışıktır hem
Münker Nekire cevap
 
Kimki kötülüklerden
Olmuyorsa selamet
Namazı gaflet ile
Kıldığına alamet
 
Namaza önem verip 
Doğru dürüst kılmalı
Yalan yanlış kılmaktan
Utanıp sıkılmalı
 
Namaz kılmayanların
Kabul olmaz duası
İyi işler yapsada
Silinmez kalbin pası
 
Beynamazın elbette
İmanı sağlam kalmaz
Kolayca küfre girer
Farkında bile olmaz
 
Kimki kötülüklerden
Olmuyorsa selamet
Namazı gaflet ile
Kıldığına alamet
********

Seadeti Ebediyye

Ey kalbi İslam ile yanan, sevdiğim, gençler
Bütün İslamiyet'ten, size numunedir bu
 
İlim ile marifettir, hep içindekiler
Hakikaten bulunmaz eşsiz hazinedir bu
 
En büyük âlimlerin, en büyük velilerin
En meşhur simaların, en ulvi gönüllerin
 
Âleme ışık tutan, hayat sunan ellerin
Kalem ve kalblerinden, sızan bir katredir bu
 
Resulullahın yolu, hakiki Müslümanlık
Ve her iki cihanda, aranılan sultanlık
 
Sulhta her an çalışan, harplerde kahramanlık
Gösteren ceddimizden, bize emanettir bu
 
Her kelimesi hüccet, ilimdir her cümlesi
Dinle budur hakiki, İslamiyet'in sesi
 
Kalbden pasları siler ve arttırır hevesi
İşte başlı başına, bir İslamiyet'tir bu

********

Salih Alimlere Sor

Kış günleri gidip bahar gelince
Açılır gafletten güzü dağların
Donanır süslenir gonca güllerle
Geçmez bülbüllere nazı dağların
 
Gece gündüz tesbihledir işleri
Rabbimizi anar kurdu kaşları
Göklere uzanmış sanki başları
Dua kıblesine yüzü dağların
 
Kudretten hepsine hulle biçilir
Hak rahmeti üstlerine saçılır
Türlü türlü çicekleri açılır
Cenneti aladır yazı dağların
 
Bakıp doyulmaz yeşil alanlara
Hidayetler olur Hakdan anlara
Esen yeli safa verir canlara
Miski anber kokar tozu dağların
 
Bir yanda zanbaklar bir yanda lale
Irmakları benzer abi zülale
Sebbeha manası geliyor dile
Şükür hakka daim sözü dağların

********

Sana Geliyorum

 
Bunca yıldır bir hiç diye
Gittim sana geliyorum
Yeter artık döne döne
Bıktım sana geliyorum
 
Allah allah Allah allah
Allah allah Allah allah
Allah allah Allah allah
Allah allah Allah allah
 
Bıraktım öfkeyi kini
Oldum bir rahmet ekini
Sana uymanın zevkini
Tattım sana geliyorum
 
Allah allah Allah allah
Allah allah Allah allah
Allah allah Allah allah
Allah allah Allah allah
 
Durdum ve düşündüm hemi
Baktım bu yolda haremi
Ayrılmamaya bin yemin
Ettim sana geliyorum
 
Allah allah Allah allah
Allah allah Allah allah
Allah allah Allah allah
Allah allah Allah allah

********

 

Sana Yazıklar Olsun

Ey nefsim kış gelmeden, odun kömür alırsın
Kışın soğuklarına böyle hazırlanırsın
Halbuki cehennemde zemherir soğuğu var
Hiç kalır buna göre dünyadaki soğuklar
Tedbir alıyorsunda kış için çok önceden
Ahireti ne için, düşünmeszin ölmeden
Yoksa sen ahirete, iman etmiyormusun
Allahtan kork ey nefsim, Sana yazıklar olsun
 
Sonra tövbe ederim, diye düşünüyorsan
Ölüm ani gelirde, olursun sonra pişman
İstiğfar edeceksen, bu günden etmelisin
Yarına bırakma ki, belki ölebilirsin
Bu ömrün kıymetini ne için bilmiyorsun
Biraz düşün ey nefsim, Sana yazıklar olsun
 
Zannetmeki, Allahı kızdırıyor günahın
Azabı bu sebepten, yapıyor sanma sakın
Seni yakacak olan, o ateş kendindedir
Süfli şehvetlerinden meydana gelmektedirn
İçindeki ateşle kendini yakyorsun
Öyle  ise ey nefsim sana yazıklar olsun
 
Dünya nimetlerinden birgün ayrılacaksın
Ve firak ateşiyle tutuşup yanacaksın
İstediğin şeyi sev, bir gün elbet yok olur
Ayrılık ateşide sevgin kadar çok olur
Sen bu hakikatleri, hiçmi düşünmüyorsun
Kendine gel ey nefsim, sana yazıklar olsun
 
Niçin sarılıyorsun, dünya malü mülküne
Bu dünyanın tamamı senin olsa hükme ne
Zira buna Rabbimiz, sinek kanadı kadar
Bir kıymet vermiyorki öyleyse neye yarara
Hani zenginliğiyle, mağrur karun ve haman
Şimdi acep onları varmı hiç hatırlayan
Halbuki bu dünyadan nasibin azdır senin
Onlarda azalmakta bozulmakta gün be gün
Bunlar için Cenneti feda mı ediyorsun
Biraz utan ey nefsim, sana yazıklar olsun
 
Müslümamın diyorsun, bilmiyorsun dinini
Öğrenmedin namazın farzını sünnetini
Ahlakın iyi değil, ve kötü huyların var
Günahların dağ gibi, etmiyorsun istiğfar
Çocuğunu döversin, hanımını üzersin
Bunların haklarını bilmem nasıl ödersin
Bak önünde ölüm var, ahiret var hesap var
İnsanları bekliyor, cehennemde azaplar
Artık bırak gafleti, yoksa pişman olursun
Allahtan kork ey nefsim; sana yazıklar olsun

********

 

Selam Götürün

O mübarek yollara
Bizden selam götürün
Hakkı anan dillere 
Bizden selam götürün
 
Kutlu hicaz çölüne
Hakkın solmaz gülüne
Müminlerin seline
Bizden selam götürün
 
Girenler dost bağına
Düşmez küfrün ağına
Mübarek nur dağına
Bizden selam götürün
 
Yağan nuri hüdaya
Merve ile Safaya
Muhammed Mustafaya
Bizden selam götürün
 
Yalvarıb rabbimize
Çok dua edin bize
Muazzam Kabemize 
Bizden selam götürün
 
Girer girmez ihrama
El sürmeyin harama
Sahabeyi kirama
Bizden selam götürün
 
Sahib ol çirkin huya
Gidin zemzem suyuna
Beni haşim soyuna
Bizden selam götürün
 
Mekke ile Medine
İki eşsiz hazine
Çihar yari güzine
Bizden selam götürün
 
Güneşte yanan başa
Gözlerden akan yaşa
Öpülen kara taşa
Bizden selam götürün
 
Tekbir alan ihvana
Kestikleri kurbana
Bütün ehli imana
Bizden selam götürün
 
Yetişir cemal gayrı
Çok sözün yoktur hayrı
Hüccaca ayrı ayrı
Bizden selam götürün

********

 

Selam Olsun

Bu dünyaya ettik veda
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun
 
Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun
 
Mevt şerbeti içilince
Beyaz kefen biçilince
Bir yerimiz açılınca
Örtenlere selam olsun
 
Bürünerek dostumuza
Gidiyoruz dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun
 
Derviş yunus söyler sözü
Yaş olmuştur iki gözü
Bilmeyenler bilmez bizi
Bilenlere selam olsun
 
De lailahe illallah Allah
Lailaheillallah hu
Muhammedurrasulullah
 
De lailahe illallah Allah
Lailaheillallah hu
Muhammedurrasulullah

********

 

Sende Bir Gün Öleceksin

Akşam olur güneş batar
Gönül derdine dert katar
Bu toprakta neler yatar
Sende bir gün öleceksin
 
Tövbe et yalvar Allaha
Birdaha dönme günaha
Bu dünyadan göçüp giden
Geriye dönmez bir daha
 
Dünya Fani baki değil
Hakka kul ol Hakka eğil
Ey dostum şunu iyi bil
Sende bir gün öleceksin
 
Tövbe et yalvar Allaha
Birdaha dönme günaha
Bu dünyadan göçüp giden
Geriye dönmez bir daha
 
Kimsenin kalbini kırma
Seven kulları ayırma
Fırsat eldeyken kaçırma
Sende birgün öleceksin.
 
Tövbe et yalvar Allaha
Birdaha dönme günaha
Bu dünyadan göçüp giden
Geriye dönmez bir daha
 
Belki bu gün belki yarın
Tez biter ömrü baharın
Faydası yok bu diyarın
Sende birgün öleceksin

********

Seni Göresim Gelir

Ey dost senin yoluna
Canım veresim gelir
Aşkın ateşi ile
Her an yanasın gelir
 
Senin yolunda beni
Yetmiş kez öldüreler
Bin kez ölmeye dahi
Boyun veresim gelir
 
Benden bana yakınsın
Canımdan daha cansın
Ya şu ben senin için
Nere gidesim gelir
 
Bu dünya bir tuzakmış
Hak ehline uzakmış
Bu yalancı tuzağı
Atıp gelesim gelir
 
Beni sana vereyim
Sensiz beni nideyim
Ben senin hasretine
Bensiz varasım gelir
 
Eşref oğlu rumiyi
Aradan tart edeyim
Senin ile bakayım
Seni göresim gelir

********

Sevdim Seni Ben
 
Sevdim seni  ben sevmeye
Layık diye sevdim
Bir benzeri yok herkeze
Faik diye sevdim
 
Kurbanın olam aleme
Rahmet diye mutlak
Övmüş de yaratmış seni
Halık diye sevdim
 
Ey mefhari alem seni
ruhumla ezelden
Her derde şifa vermede
Hazık diye sevdim
 
Bir benzeri yok herkeze
Faik diye sevdim
 
Övmüş de yaratmış seni
Halık diye sevdim
 
Her sireti kurana
Mutabık diye sevdim
 
Ahlakı güzel kavlide
Sadık diye sevdim
 
Her derde şifa vermede
Hazık diye sevdim
 
Rabbin san sen rabbine
Aşık diye sevdim

********

 

Seher Vakti Bülbüller
 
Seher Vakti Bülbüller
Nede güzel öterler
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler
 
Aman Allah İllallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa verir
Lailahe illallah
 
Akşam olur dönerler
Boyun bükür çiçekler
Kimbilir ne söylerler
Feryat eden bülbülller
 
Aman Allah İllallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa verir
Lailahe illallah
 
Sen Allahı seversen
Allah seni sevmezmi
Emrince hizmet etsen
Hak ecrini vermezse
 
Aman Allah İllallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa verir
Lailahe illallah
 
Sen rıza kapısında
Aman Allahım desen
O Alemler sultanı
Lebbeyk kulum demezmi
 
Aman Allah İllallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa verir
Lailahe illallah

********

 

Sen Emin Mustafasın
 
Şefkatlidir endamın
Birer yıldız eshabın
Senin olmaz hiç gafın
Sen Emin Mustafasın
 
Güller donar aşkımdan
Sevdam gitmez başımdan
Yesem ekmek aşından
Sen Emin Mustafasın
 
Tarifsiz nur halini
Mevlamın cemalini
Göresin kemalini
Sen Emin Mustafasın
 
Dört kitap över seni
Peygamberlere nebi
Başkadır lezzet demi
Sen Emin Mustafasın
 
Görmeden kalp vurulmuş
Tahtı sultan kurulmuş
Sefil ağlar dururmuş 
Sen Emin Mustafasın
 
Güller donar aşkımdan
Sevdam gitmez başımdan
Yesem ekmek aşından
Sen Emin Mustafasın

********

 

Senin Aşkın
 
Senin aşkın kamu derde
Devadır ya rasulallah
Senin yanında hacetler
Revadır ya rasulallah
 
Ya Rasulallah Ya Nebi Allah Allah
Ya Şefi Allah  Ya Habib Allah Allah
 
Senin yüzün gören yüzler
Ne ay görür ne yıldızlar
Seninle gece gündüzler
Ziyadır ya rasulallah
 
Ya Rasulallah Ya Nebi Allah Allah
Ya Şefi Allah  Ya Habib Allah Allah
 
Sultansın cümle şahlara
Muzaffersin sabahlara
Şefaatin günahkara
Şifadır ya rasulallah
 
Ya Rasulallah Ya Nebi Allah Allah
Ya Şefi Allah  Ya Habib Allah Allah
 
Mevladan sana  bu devlet
Ezeldendir sana izzet
Sana bu feth ile suret
Atadır ya rasulallah
 
Ya Rasulallah Ya Nebi Allah Allah
Ya Şefi Allah  Ya Habib Allah Allah
 
Kabilendir beni haşim
Nefsin hazreti ibrahim
Seni sevmez ise her kim
Hatadır ya rasulallah
Sana uymaz ise her kim
Hatadır ya rasulallah
 
Ya Rasulallah Ya Nebi Allah Allah
Ya Şefi Allah  Ya Habib Allah Allah
********

 

Seni Seven Aşıkların

 
Seni seven aşıkların
Gözü gayra bakmaz imiş
Seni maksut edinenler
Dünya ahret anmaz imiş
 
Sana gönül verenlerin
İlmi sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Talihleri sönmez imiş
 
Ölmez imiş aşık canı
Hiç çürümez imiş teni
Aşk her kimi kıldı fani
Ona zeval ermez imiş
 
Sana gönül verenlerin
İlmi sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Talihleri sönmez imiş
 
Emrine baş eğenlerin 
Vuslatına erenlerin
Bübül gibi ötenlerin
Kimse dilin bilmez imiş
 
Sana gönül verenlerin
İlmi sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Talihleri sönmez imiş
 
Aşkın ile bilişenler
Senin için sevişenler
Halvetine erişenler
Ölümden hiç korkmaz imiş
 
Sana gönül verenlerin
İlmi sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Talihleri sönmez imiş
 
Helal lokma yutmayanlar
Gönülden kibr atmayanlar
Aşk tadını tamayanlar
Kalbi temiz olmaz imiş
 
Sana gönül verenlerin
İlmi sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Talihleri sönmez imiş
********

 

Senin İçin

 
Şu döktüğüm göz yaşlarım
Senin için ya sevgili
Seherlerde dualarım
Senin için ya Habibi
 
Senin için senin için
Canım feda senin için
Senin için senin için
Bu can feda senin için
 
Kurban olam gül yüzüne
Ne olursun gül yüzüme
Allah şahidki sözüme
Canım feda senin için
 
Senin için senin için
Canım feda senin için
Senin için senin için
Bu can feda senin için
 
Kalksın engeller aradan
Seni dilerim mevladan
Şahid olsunki yaradan
Canım feda senin için
 
Senin için senin için
Canım feda senin için
Senin için senin için
Bu can feda senin için
 

********

Sensiz Geçen Günüm

 
Sensiz geçen günüm zindan
Oluyor ya Rasulallah
Sana aşık olan insan
Kuruyor ya Resulallah
 
Seni tanır uçan kuşlar
Selam verir dağlar taşlar
Uğruna gözlerden yaşlar
akıyor ya Rasulallah
 
Ne olur tut elimizden
Koklayalım gülünüzden 
Sen Allahdan ne dilersen
Veriyor ya Rasulallah
 
Seni tanır uçan kuşlar
Selam verir dağlar taşlar
Uğruna gözlerden yaşlar
akıyor ya Rasulallah
 
Yarın cem olunca bizler
Halkın ayıbını gizler
Mahşerde seninle yüzler
Gülüyor ya Resulallah
 
Seni tanır uçan kuşlar
Selam verir dağlar taşlar
Uğruna gözlerden yaşlar
akıyor ya Rasulallah

********

 

Seviyorum Rabbim Seni
 
Aşkın aldı benden beni
Seviyorum Rabbim seni
Senin sevgin pek tatlıymış
Seviyorum Rabbim seni
 
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
aşkın ile zevklenirim
Seviyorum Rabbim seni
 
Emrettin ibadetleri
Övdün iyi hasletleri
Verdin sonsuz nimetleri
Seviyorum Rabbim seni
 
Ne nankörsün ahmak nefsim
Zevkin için bana kıydın
Ben hakiki sevki buldum
Seviyorum Rabbim seni
 
Sevmek lafla olmaz hilmi
Rabbin çalışınız dedi
Halinden de anlaşılsın
Seviyorum Rabbim seni
 
İslam düşmanları nice
Çatıyor dine sinsice
Çalış sende gündüz gece
Seviyorum Rabbim seni
 
Aşık tenbel otururmu
Maşuka toz kondururmu
Düşmanı sustur da söyle
Seviyorum Rabbim seni
********

Sığınırım Rahmetine

Dünyanın zevkine daldım
Ölümsüzlük burda sandım
Ahmak nefsime aldandım
Sığınırım Rahmetine
 
Rahmeti bol olan Allah
Dertilere derman Allah
Elbet bende çoktur günah
Sığınırım Rahmetine
 
Kör şeytana kandığımdan
Bakamam utandığımdan
Pişman oldum yaptığımdan
Sığınırım Rahmetine
 
Rahmeti bol olan Allah
Dertilere derman Allah
Elbet bende çoktur günah
Sığınırım Rahmetine

********

Sofuluk Satmak

Ârifler arasında,

Sofuluk satılır mı?
İhlâslı ibadete,
Hiç riya katılır mı?
 
Güvenme bildiğine!
Sormalı bir bilene!
Teslim olup gelene!
Öyle taş atılır mı?
 
Hak, Kur’an sözüm dedi,
Kalblere evim dedi,
Bu evi yıkan deli,
Adamdan tutulur mu?
 
Kimin gönlü kırıksa,
Yakın olur Mevla’ya,
Yırtık dikilir diye,
Hiç sağlam yırtılır mı?
 
Ârif can verir duymaz,
Harcar malına kıymaz,
Âlim câhil bir olmaz,
Hiç eşit tutulur mu?
 
Hazreti Âdem nebi,
Cennette buğday yedi,
Rahman böyle diledi,
Şeytandan tutulur mu?
 
Yunus hakka aç gözü!
Bilinsin işin özü!
Büyük zatların sözü,
Almaza satılır mı?
********

Sofu
Ey bana iyi diyen
Adımı sofu koyan
Nasıl sofu olurki
Cüppeyle sarık giyen
 
Başıma taç vurundum
Halka sofu göründüm
Dışıma hırka giydim
İçim bir kuru kovan
 
Dilim sözde şükreyler
Gönlüm fesat fikreyler
Hiç böylemi zikreyler
Hakkı aşk ile seven
 
Akıl hakkı gözetmez
Kulak işitir tutmaz
Dilim yerinde yatmaz
Davacı söyler yalan
 
Yunus çok iyi bilir
Yalancı yolda kalır
Bir gün maksadın bulur
Gerçeklik ile gelen

********

Sonunda Mekanım Burası Benim

 
Uğradım ibretle kabristanlığa
Akibet yerimdir burası benim
Uğramışlar derin bir yanlızlığa
Sonunda yanlızlık burası benim
 
Kiminin taşına mani yazılmış
Kimininse yazıları silinmiş
Bülbül gibi dilin sesi kesilmiş
Akıbet yerimdir burası benim
 
Kimi boylu kimi orta halinde
Kimininse başka minik şeklinde
Buz gibi toprağın derinliğinde
Akıbet yerimdir burası benim
 
Kiminin taşına mani yazılmış
Kimininse yazıları silinmiş
Bülbül gibi dilin sesi kesilmiş
Akıbet yerimdir burası benim
 
Birininse sallanıyor otları
Bilinmiyor nasıl nedir halları
Dünyaya verilmez dönmez canlırı
Akıbet yerimdir burası benim
 
Kiminin taşına mani yazılmış
Kimininse yazıları silinmiş
Bülbül gibi dilin sesi kesilmiş
Akıbet yerimdir burası benim
 
Hüzün kucakladı yaktı içimi
Ne bekliyor diye akıbetimi
Okuyarak fatiha suresini
Sonunda mekanım burası benim
 
Kiminin taşına mani yazılmış
Kimininse yazıları silinmiş
Bülbül gibi dilin sesi kesilmiş
Akıbet yerimdir burası benim

********

Sordum Sarı Çiçeğe
 
Sordum sarı çiçeğe 
Annen baban varmıdır
Çiçek ey dür derviş baba
Annem babam topraktır
Hak Lailaheillallah Allah
Lailaheillallah
 
Sordum sarı çiçeğe 
Evlat kardeş varmıdır
Çiçek ey dür derviş baba
Evlat kardeş yapraktır
Hak Lailaheillallah Allah
Lailaheillallah
 
Sordum sarı çiçeğe 
Sizde ölüm varmıdır
Çiçek ey dür derviş baba
Ölümsüz yer varmıdır
Hak Lailaheillallah Allah
Lailaheillallah
 
Sordum sarı çiçeğe 
Sen kimin ümmetisin
Çiçek ey dür derviş baba
Muhammed ümmetiyim
Hak Lailaheillallah Allah
Lailaheillallah
 
Sordum sarı çiçeğe
Sen beni bilirmisin
Çiçek ey dür deviş baba
Sen yunus değilmisin
Hak Lailaheillallah Allah
Lailaheillallah

********

Söyle Dostum
Son nefesini vermeye, yakasız gömlek giymeye
Daracık kabre girmeye hazırmısın söyle dostum
 
Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevku sefadan
Seni çağırır yaradan, hazırmısın söyle dostum
 
Tahtadan ata binmeye, bu dünyadan silinmeye
Ruzu mahşere gitmeye hazırmısın söyle dostum
 
Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevku sefadan
Seni çağırır yaradan, hazırmısın söyle dostum
 
Kabir küçücüktür dardır, götürecek neyin vardır
Gönlünü hak ile yandır, hazırmısın söyle dostum
 
Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevku sefadan
Seni çağırır yaradan, hazırmısın söyle dostum
 
Söyle dostum durma öyle, inan bu çark dönmez böyle
Söyle be can dostum söyle, bildim bileli hep böyle
 
Göçeceksin bu dünyadan, olursun zevku sefadan
Seni çağırır yaradan, hazırmısın söyle dostum

********

Şol Kainat Olmadan
Şol kainat olmadan
Yer gök yaratılmadan
Yazılan ilk kelime
Hem okunan ilk cümle
Lailaheillallah, Lailahe illallah
Hu Mevlam hu Allah
 
Kuşlar dalda öterken
Otlar yerde biterken
Buğday nevin tutarken
Çağırır allah Allah
Lailaheillallah, Lailahe illallah
Hu Mevlam hu Allah
 
Şol denizler coşarken
Dağlar secde ederken
Rahmet yere düşerken
Çağırır allah Allah
Lailaheillallah, Lailahe illallah
Hu Mevlam hu Allah

********

Şefaat ya Resulallah
Günahkarım yüzüm kara
Korkarım atarlar nara
Meger sende ona çare
Şefaat Ya Resulallah
 
Okundu şanına levlak
Ki sensin şahı erselnak
Dedi hak sana ateynak
Şefaat Ya Resulallah
 
Okudum çok tehiyyatı
Salet ile salevatı
Akabinde münacatı
Şefaat Ya Resulallah
 
Cehennem kaynayıp taşa
Bilinmez ne gelir başa
Zükür inas karındaşa
Şefaat Ya Resulallah
 
Ümmetin hadimi ahkar
Alemde nakısı ekber
Meger lutfolmasa aher
Şefaat Ya Resulallah

********

Şol Cennetin Irmakları
Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış islam bülbülleri
Öter Allah deyu deyu
 
Salınır tuba dalları
Kuran okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu
 
Aydan aydındır yüzleri
Şekerden tatlı sözleri
Cennette huri kızları
Gezer Allah deyu deyu
 
Aşık yunus var yarına
Koman bugünü yarına
Yarın Hakkın  divanına
Varam Allah deyu deyu

********


Şimden Geru
Ağlamaktır benim işim
Ağla gözüm şimden geru
Irmak ola kanlı yaşın
Çağla gözüm şimden geru
 
Hüda bize verdi sevda
Sevmek oldu artık gıda
Ele geçmez bu dünyada
Gülme gözüm şimden geru
 
Düşün halin noldugunu
Ömür gülü soldugunu
Gece gündüz olduğunu
Bilme gözüm şimden geru
 
Aldanma nefsin tatına
Ağudur sunma balına
Düşüp onun hayaline
Dalma gözüm şimden geru
 
Sözün olsun öze uygun
Her nedense ona malum
Bu meydana düştü yolun
Dönme gözüm şimden geru
 
Çağla gözüm şimden geru
Gülme gözüm şimden geru
 

********

Şol Gönlümün Şehri Efendim
Şol gönlümün şehri efendim
Seyran ederken
Dedi bana sırrın efendim
Seyran içinde
 
Niçin derde düştün efendim
Derman ararsın
Dertli derman bulur efendim
Derman içinde
 
İçip aşkın şerbetin efendim
Şöylece mest olki
Divane desinler efendim
Akran içinde
 
Aç gözünü eşref efendim
Hakkı zikreyle
Ezkürürini dedi  efendim
Kuran içinde
 
Beni zikret dedi efendim
Kuran içinde

********

Şükür Hakka
Kış günleri gidip bahar gelince
Açılır gafletten güzü dağların
Donanır süslenir gonca güllerle
Geçmez bülbüllere nazı dağların
 
Gece gündüz tesbihledir işleri
Rabbimizi anar kurdu kaşları
Göklere uzanmış sanki başları
Dua kıblesine yüzü dağların
 
Kudretten hepsine hulle biçilir
Hak rahmeti üstlerine saçılır
Türlü türlü çicekleri açılır
Cenneti aladır yazı dağların
 
Bakıp doyulmaz yeşil alanlara
Hidayetler olur Hakdan anlara
Esen yeli safa verir canlara
Miski anber kokar tozu dağların
 
Bir yanda zanbaklar bir yanda lale
Irmakları benzer abi zülale
Sebbeha manası geliyor dile
Şükür hakka daim sözü dağların