Nakşibendi gülüyüz
 
Nakşibendi gülüyüz
Ya Hu Ya Allah
Dost bağı bülbülüyüz
Lailahe illallah
 
Hasbi rabbi celllallah
Mağfikalbi gayrullah
Nur muhammed sallellah
Lailahe illallah
 
Nakşibendi pirimiz
Ya Hu Ya Allah
Hakka çıkar yolumuz
Lailahe illallah
 
Hasbi rabbi celllallah
Mağfikalbi gayrullah
Nur muhammed sallellah
Lailahe illallah
 
Sürmedir gözümüze
Ya Hu Ya Allah
Nakşolur gönlümüze
Lailahe illallah
 
Hasbi rabbi celllallah
Mağfikalbi gayrullah
Nur muhammed sallellah
Lailahe illallah

********

Noldu Bu Gönlüm
 
Noldu bu gönlüm, Noldu bu gönlüm
Derdu gamla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm
 
Yan ey gönül yan ey gönül
Yanmada oldu derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şemine aşkın yandı bu gönlüm
 
Gerçiki yandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendinde buldu kendinde buldu
Matlubunu hoş buldu gönlüm
 
Bayaramım imdi bayramım imdi
Bayram ederler yar ile şimdi
Hamdü senalar hamdü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm

********

Ne Fayda
 
İlmin rütben çok olsada kardeşim
İmanın yok ise günahsa işin
Eğer gelmemişse secdeye başın
Dünyaya diktatör olsan ne fayda
 
Milyarın olsada rızkını yerisn
Ecel şerbetini bir gün içerisn
Yalın ayak başın açık gidersin
Dünya dolu malın olsa ne fayda
 
Helal haram demez toplarsın malı
Milyon olsa dersin milyar olmalı
Gözün aç bu dünya fanidir fani
Gidecek sende çok dursa ne fayda
 
Bir gün olur götürürler eviden
Kurtuluş yok azrailin elinden
Düşmesin hiç allah adı dilinden
Bin yıl kadar ömrün olsa ne fayda
 
Sur çalınır yıldızlar hep dökülür
Denizler kuruyup sular çekilir
Koca dağlar pamuk gibi atılır
Haramdan mal toplamişsan ne fayda
 
Cehennem uzaktan gösterilince
Halk mahşer yerine hep sürülünce
Sırat köprüsüne dek  yürüyünce
Arslan gibi gücün olsa ne fayada
 
Zahmetli iş yoktur islamiyette
Kalbi ruhu besler ibadetlerde
Ne için muslüman olmazsın sende
Kafir çok iyilik etse ne fayda

********

Nedir Bizdeki Bu aşk
 
Nedir bu bizdeki aşk
Yandı cimsü canımız
Bu zevk duyulur ama
Kimseye izhar olmaz
 
Bir tarafa gidilmez
Terk olmaz cananımız
Seven bu gönül ölür
Yine ele yar olmaz
 
Herkeze nasip olmaz
Huzurdaki o anlar
Kıymetli hatıradır
Sohbetteki zamanlar
 
Şerefli kadrinizi
Bir nebze anlayanlar
Derlerki bu devirde
Böyle bir serdar olmaz
 
Fethettiniz kalbleri
Gizli bir silah ile
Şu hain nefsimizin
İsyanları nafile
 
Yükleri cevher dolu
Çeker gider kafile
Kim demiş kara kışta
Ilık bir bahar olmaz
 
Her sözü kalbimize 
Abı hayat katresi
Gösterdi bize nedir
Kurtuluşun çaresi
 
Büyüklerin büyüğü
Zamanın bir tanesi
Bizim gibiler için
Bundan büyük kar olmaz

********

Namaz Kılalım Namaz
 
Namaz dinin direği
Kul olmanın gereği
Sevindirir meleği
Namaz kılalım namaz
 
insan dertten kurtulur
Kalbi imanla vurur
Rabbimiz razı olur
Namaz kılalım namaz
 
Gözün nuru namazdır
Bekleme vaktin azdır
Meleğe sevap yazdır
Namaz kılalım namaz
 
İnsanın saadeti
İmanin alameti
İstersek selameti
Namaz kılalım namaz
 
Haktan yüce hitapdıdr
edası çok sevaptır
Kabrimizde cevaptır
Namaz kılalım namaz
 
Ruhumuzun gıdası
Kalbimizin cilası
Muminlerin duası
Namaz kılalım namaz
 
Herkez namaza muhtaç
Mahşerde başlara taç
Müminler için miraç
Namaz kılalım namaz
 
Gönülleri şen eder
Kötülükten men eder
Hemen huzura gider
Namaz kılalım namaz
 
Namaz yüce bir paye
Mahşerde olur saye
Vasıta değil gaye
Namaz kılalım namaz
 
Hakka yap ibadeti
Büyüktür fazileti
Kaçırma cemaati
Namaz kılalım namaz
 
Kim doğru namaz kılmaz
Hikmetten nasib almaz
Kolayca huzur bulmaz
Namaz kılalım namaz
 
Namaz şifa her derde
Cehennem için perde
Namaz gerek her yerde
Namaz kılalım namaz
 
Namaz imanın başı
Akıt gözünden yaşı
Erit kalpteki taşı
Namaz kılalım namaz
 
Yüzler kaplanır nurla
Vücut çevrilir surla
Huşu ile şuurla
Namaz kılalım namaz
 
Ölüm özür anlamaz
Yaşlı ve genç ayırmaz
Dünya kimseye kalmaz
Namaz kılalım namaz
Namazzzzz

********

Nefis
Ey kalp böyle bir nefse uyarsan halin yaman
Onun hilelerine aldanma hiç bir zaman
 
Bir an gelir kabarır atlasda dalga gibi
Muhit olur ruhuna kırılmaz halka gibi
 
Bir an gelir durulur soğuk bir pınar olur
Her sözü kabul eden en kıymetli yar olur
 
Bir an gelir ah çeker herşey benim olsa der
Bütün dünyayı versen nankördür daha ister
 
Bir an gelir inanır mevlası sözlerine
Nedamet yaşı dolar o asi gözlerine
 
Bir an gelirki gürler ufkunda şimşek çakar
Yılların mahsulunu tutar bir anda yakar
 
Bir an gelir dalgasız sessiz bir umman olur
Bütün yaptıkmalırına utanır pişman olur
 
Bir an gelir firavun şettat ve nemrut olur
Damarlarda dolaşan hannası merdud olur
 
Bir an gelir mutidir herşeyi kabul eder
Dünya gözünde olmaz daim ibadet ister
 
Bir an gelir şahlanır kükremiş asaln gibi
Yahut kana susamış yaralı kaplan gibi
 
Bir an gelir uslanıhp bir sengi miheng olur
Her arzusu Rasulun sözlerine denk olur
 
Bir an gelir  zalimdir ruhu intletir zar zar
Kendi kötü eliyle kendine mezar kazar
 
Ey kalb böyle bir nefse uyarsan halin yaman
Onun hilelerine aldanma hiç bir zaman