Kabenin Yolları
Kabenin yolları bölük bölüktür
Benim şu ciğerim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
Kabem Beytullahı anıyorum ben
İlahi bir aşkla yanıyorum ben
 
Altın oluklarla donatılmıştı
Gümüş kemerlerle kuşatılmıştı
Beyaz mermerlerle döşetilmişti
Kabem Beytullahı anıyorum ben
İlahi bir aşkla yanıyorum ben
 
Tarihi eserler bozulmaktadır
Çok yerler yıkılıp kazılmaktadır
Bu kara lekeler yazılmaktadır
Kabem Beytullahı anıyorum ben
İlahi bir aşkla yanıyorum ben
 
Bunu yapan selefiyye takımı
Durdurulsun kutsal yerin yıkımı
Yoksa asla helal etmem hakkımı
Kabem Beytullahı anıyorum ben
İlahi bir aşkla yanıyorum ben

********

Kabir

 
Kakpısı yok bacası yok
Gündüzü yok gecesi yok
Ders alacak hocası yok
Ya ben kime yalvarayım
 
Kabre giren pek aç olur
Çok şeylere muhtaç olur
Kabir hali pek güç olur
Ya ben kime yalvarayım
 
Kapısı yok açıp baksam
Lambası yok ışık yaksam
Hep beklerim birgün çıksam
Ya ben kime yalvarayım
 
Bir kılı kırka yaralar
Üstüne köprü kuralar
Önce komşudan soralar
Ya ben kime yalvarayım
 
Yunus emre sözün haktır
Allahın ihsanı çoktur
Senden gayrı İlah yoktur

Ya ben kime yalvarayım

********

Kalk Rabbini Seviyorsan

Beş tane islamın şartı
İmanın şartıda altı
Gafil olma seher vakti
Kalk Rabbini seviyorsan
 
Salihlerle hemen tanış
Gece gündüz ilme çalış
Vaktinde namaza alış
Kul Rabbini seviyorsan
 
Sarılalım dinimize
Yerleşmeli kalbimize
Sabah akşam camimize
Gel Rabbini seviyorsan
 
Tembel olma et hareket
Evine gelsin bereket
Zengin isen hemen zekat
Ver Rabbini seviyorsan
 
Sanma bunlar pek yorucu
Olma vurucu kırıcı
Senede bir ay orucu
Tut Rabbini seviyorsan
 
Gidebilirsen hac eyle
Allahümme lebbeyk söyle
Şifalı zemzemden şöyle
İç Rabbini seviyorsan

********

Kabrindir Efendimiz

Müminleri cezbeden 
Kabrindir Efendimiz
Medineye celbeden
Kabrindir Efendimiz
 
Nur vücudun sedefi
Gönüllerin hedefi
Yer yüzünün şerefi
Kabrindir Efendimiz
 
Gül kokusu neşreden
Kalbe safa bahşeden
Ruhumuzu mest eden
Kabrindir Efendimiz
 
Meleklerin menzili
Müminlerin emeli
Mekanların efdali
Kabrindir Efendimiz
 
Allahın nazargahı
Merhamet karargahı
Ümmetin nur dergahı
Kabrindir Efendimiz
********

Kamil Evliya

Zahirde muhtaç görünür hizmete
Batını ediyor imdat herkese
Zahirine bakan aldanır elbet
Özünü görene ulaşır himmet
 
Hak teala dostlarını gizledi
Batını zahirle mestur eyledi
Zahiri islamın bir aynasıdır
Batınıda hakkın nazargahıdır
 
Aşığa dertlerin verdiği sefa
Nimetlerde bile bulunmaz asla
Bunlara inanmaz gaflette olan
Halbuki hepsini bildirdi kuran
 
Veli sohbetinde bulunsa kişi
Kalp gözü açılır nur dolar içi
Nefsin arzuları hoş gelmez olur
Bu sırrın perdesi hemen çözülür
 
Islamiyyete uy bir veli ara
Bulmassan sevmekte yetişir sana
Bu iki nimete ermiş olanlar
Kamil evliyadan feyiz alırlar
 
Resulun kalbinden fışkıran nurlar
Muhabbet yolundan bunlara akar
Abdülhakim arvasi bir velidir
Sözleri işleri buna delildir
 
Seyyid fehim ona verdi icazet
Her halinde görünürdü keramet
Arifi tanımak zor olur sanma
Her işi uygundur Resulullaha
 
Sözü işi peygambere uymayan
Her nederse desin durma kaç ondan
Amel yaptığımız işler demektir
Amel ile iman islamiyyettir
 
Iman inanmaktır amelde yapmak
Ikisi iledir müslüman olmak
Inananlar yetmişüç fırka oldu
Yalnız ehlisünnet hak yolu buldu

********

Kapına Geldim

Ümidsiz değilim, günahkarsamda
Affet beni yarap kapına geldim
Huzurda edepsiz cüretkarsamda
Affet beni yarap kapına geldim
 
Kaç kez tövbe ettim, tutamıyorum
Şu nefsi içimden atamıyorum
Artık tevbesizde, yatamıyorum
Affet beni yarap kapına geldim
 
Merhamet et haddi aşmış taşkına
Yolundan ayırıp koyma şaşkına
İki cihan Nebisinin aşkına
Affet beni yarap kapına geldim

********

Kavuştur Rabbim bizi

 
Aşıkız Muhammede
İnandık o sermede
Şanı büyük Ahmede
Kavuştur Rabbim bizi
 
Sultanlar sultanına
Ol şefaat kanına 
Dertliler dermanına
Kavuştur Rabbim bizi
 
Dünyada ravzasına
Ukbada rızasına
Cennette sefasına
Kavuştur Rabbim bizi
 
Aline eshabına
Yarine ahbabına
Sevgili yaranına
Kavuştur Rabbim bizi
 
Hak yolda duranlara
Ünsiyet kuranlara
Mahbubu bulanlara
Kavuştur rabbim bizi
 
Cennete girenlere
Kevserden içenlere
Rahmete erenlere
Kavuştur Rabbim bizi

********

Kefen

Bitti yolculuğun işte son durak
Getirdiler seni başlar üstünde
Ne idin ne oldun kalk haline bak
Bir kefenden başka ne var üstünde
 
Ne vijdan tanıdın nede dinini
Doyurmak istedin hep sen nefsini
Kalkta şöyle bir yokla sen kendini
Bir kefenden başka ne var üstünde
 
Şöhretin şehvetin adı altında
Vebalin servetle günah sırtında
Hayvani hislerle düşüp kalktında
Bir kefenden başka ne var üstünde
 
Desek rahmet eyle yarab ne çare
Yaradana  yüzüm yokki bir çare
Dünyayı terkedip inerken kabre
Bir kefenden başka ne var üstünde
 
Şeytan düşmanındı onu dost bildin
Bu gün yarın derken geldi ecelin
Tövbeden  bir nasib almadan gittin
Bir kefenden başka ne var üstünde
 
Toplayıp sakladın dünya malını
Sormadın fakirin  bir gün halini
Şimdi başın açık ayak yalını
Bir kefenden başka ne var üstünde
 
Azrail gelir gözden kalkar perde
O an göreceksin yerin nerede
Ev kazarlar sana o kara yerde
Bir kefenden başka ne var üstünde

********

Keremi Bol Allahım

Mezhipsiz kimse kendi
Doğru yolu bulamaz
Etse herkezi taklid
Buda doğru olamaz
Dinde alim olmayan
Bir müctehid olamaz
 
Rahmetini umarım
Yoksa da istidadım
Sana güçlükmü var ey
Keremi bol Allahım
 
Rahmetin mücrimedir
Kusurum pek çok benim
Edemem cürmüm inkar
Halim malumum senin
Yüz karasıyla geldim
Sürüyerek zincirim
 
Rahmetini umarım
Yoksa da istidadım
Sana güçlükmü var ey
Keremi bol Allahım
 
Yanılmış şimdi herkez
Muhakkakki Hak sensin
Gayri yok ibadete
Yalnız müstehak sensin
Abdi aciz ne yapar
Kadiri mutlak sensin
 
Rahmetini umarım
Yoksa da istidadım
Sana güçlükmü var ey
Keremi bol Allahım

********

Kimde Erlik Var İse

Tevazu ile gelsin,
Kimde erlik var ise.
Merdivenden iterler,
Yüksekten bakar ise.
 
Gönül  yüksekte gezer,
Daima yolundan azar
Dış yüzüne o sızar,
İçinde ne var ise.
 
Aksakallı bir koca,
Hiç bilmez hali nice
Boşa gitmesin hacca,
Bir gönül yıkar ise.
 
Gönül Çalab’ın tahtı,
Çalab gönüle baktı
İki cihan bedbahtı
Kim gönül yıkar ise.
 
sağır işitmez sözü 
gece sanır gündüzü
kördür kafirin gözü
alem münevver ise
 
Az söz  erin  yüküdür,
Çok söz hayvan yüküdür,
Bilene bir söz yeter,
Sende cevher var ise
 
Sen seni ne sanırsın?
inanmazsan yanarsın
dört kitabın manası
budur ilmin var ise
 
bildin gelenler geçmiş 
Konanlar geri göçmüş
aşk şarabından içmiş
Kim bunu anlar ise.
 
yunus yoldan ırmasın
yüksek yerde durmasın
sırat hesap görmesin
sevdiği didar ise
 
bir söz diyeyim sana
dinle canın var ise
dünyaya tamah etme
aklın sana yar ise
 
büyükler söylemişler
kardeşden yar sevgli
evlatdan da tatlıdır
eğer doğru yar ise
 
gördün yarin eğridir
neyin varse ver kurtul
atalardan öğüttür
işittiğin var ise
 
baktın yarin sadıktır
köle ol kapısında
çıkar ciğerin yedir
eğer çaren var ise
 
ekmek yiyip tuz basmak
namertlerin işidir
ekmek onu komaya
tuzun hakkı var ise
 
kötülük etme asla
herkez sana iglenir
senden sonra söylenir
nedirliğin var ise
 
yunus miskin delidir
hem sözünden bellidir
ayıplaman yarenler
eksikliğin var ise

********

Kimse Bilmez

Tuhaf bir hal oldu bana
Kimse halim bilmez benim
Ben konuşur ben dinlerim
Kimse dilim bilmez benim
 
Benim dilim dost dilidir
Benim ilim dost ilidir
Gülüm ise dost gülüdür
Güllerim hiç solmaz benim
 
Dostum bana gelsin demiş
Aşk şarabın içsin demiş
Küpü ile içtim onu
Artık gönlüm ölmez benim
 
Ne durum var, ne durağım
Bir yerde yoktur kararım
Dua etmek için Hakka
Belli yerim yoktur benim
 
Durak yeri sorsan bana
Gösteririm onu sana
Bir zerrece haktan gayrı
Gözüm bir şey görmez benim
 
Bir tecelli tur dağında
Neler kıldı bak Musa'ya
Yunus derki Hak katında
Sözüm geri kalmaz benim

********

Kim Umar Senden Vefayı

Kim umar senden vefayı
Yalan dünya değil misin?
Peygamber efendimizi
Alan dünya değil misin?
 
Kastettin halkın özüne
Toprak saçarsın gözüne
Gaflet ehlinin yüzüne
Gülen dünya değil misin?
 
Kimisini nalân edip
Kimisini giryan edip
En sonunda üryan edip
Soyan dünya değil misin?
 
İşin gücün daim yalan
Çok kişiden arta kalan
Çok zaman boşalıp dolan
Yalan dünya değil misin?

********

Kin Tutma

Kimsenin haline gülme,
Sakın göze batma yavrum!
Doğru ol, eğilme zulme,
Vatanını satma yavrum.
 
Harcama vaktini boşa
Sabret ne gelirse başa
Helal rızka tatlı aşa
Haram lokma katma yavrum
 
 Uyuma; aç, gözlerini,
Dövme sonra dizlerini,
Ataların sözlerini,
Hiç yabana atma yavrum.
 
Azimli ol, her görevde,
Kışlada, okulda, evde,
Cümle insanları sev de,
Kaşlarını çatma yavrum.
 
Hasmına eğilme, kırıl,
Ele ne güven, ne darıl,
Mukaddes davaya sarıl,
Yan gelip de yatma yavrum.
 
Âsilerle azmış beşer,
Rahmet müminlere düşer,
Allahtandır hayır ve şer,
Kimseye kin tutma yavrum

********

Kitaplara İnanmayan

 
Kitaplara inanmayan, birgün olur inanırsın
Kitaplara inanmayan, birgün olur inanırsın
Ölüm yoktur dersen eğer, öldüğün gün inanırsın
Ölüm yoktur dersen eğer, öldüğün gün inanırsın
 
Tanı be hey kendin tanı, Neden halk eyledi seni
Tanı be hey kendin tanı, Niçin halk eyledi seni
Azraile tatlı canı verdiğin gün inanırsın
Azraile tatlı canı verdiğin gün inanırsın
 
Olmuşsun dünyaya hayran dünya değil bu bir seyran
Olmuşsun dünyaya hayran dünya değil bu bir seyran
Tenişir üstüne üryan yattığın gün inanırsın
Tenişir üstüne üryan yattığın gün inanırsın

********

Kırmızı gül
 
Kırmızı gül deste deste
Allah diyen olmaz hasta
Ne istersen Hak tan iste
Yol Muhammedin yoludur
Yol Muhammedin yoludur
Gül Muhammedin gülüdür
 
Kımızı gül demet demet
Bu yol ister bir çok emek
Ne güzeldir Allah demek
Yol Muhammedin yoludur
Yol Muhammedin yoludur
Gül Muhammedin gülüdür
 
Kırmızı gül tomurcuğu
Hakkın güzel yolculuğu
İhlas amel mutluluğu
Yol Muhammedin yoludur
Yol Muhammedin yoludur
Gül Muhammedin gülüdür
 
Kırmızı gül yeşil yaprak
Beyaz kefen kara toprak
Ne müşküldür orda yatmak
Yol Muhammedin yoludur
Yol Muhammedin yoludur
Gül Muhammedin gülüdür
 
Kırmızı gül yaprak yaprak
Aç defteri sayfana bak
Rabbim çıkarsın yüzün ak
Yol Muhammedin yoludur
Yol Muhammedin yoludur
Gül Muhammedin gülüdür

********

Kulak
Her uzuv bizlere ihsan-ı Hak’tır
Mühim olanlardan biri kulaktır
 
Eğer kulak yoksa durmadan çağır
Duymayan kimseye denmez mi sağır?
 
Göz, kudret-i Hakkı, eder temaşa
Kulak ile bunlar edilir ifşa
 
Kulak verebilmek için hak sese
Elbet lazım olur, kulak herkese
 
Kulak açık ise, sesi işitir
Kulağı korumak yiğit işidir
 
Kapatırız dili, dişle dudakla
Gözler de kapanır iki kapakla
 
Fakat kulağını neyle kaparsın?
Kötü sözler dinler, gıybet yaparsın
 
İlkönce kulağın sesleri duyar
Sonra gözün görür o sese uyar
 
Neticede bunlar kalbe eder kâr
Onu döndürürler, kalır hep naçar
 
Gönül mülâyimdir, itiraz etmez
Nereye göndersen hiç hayır demez
 
Dikkat et aklını kaçıran olur
Bu gönül kuşunu uçuran olur
 
Uçup gider ise bu gönül kuşu
Artık durmaz akar gözlerin yaşı
 
Dikkat et her sözü koyma kulağa
El üstünde iken düşme ayağa

********

Kundak İçinde

Seyrettim muhammedi 
Doğmuş nurlar içinde
Yerle gök ruşen oldu
Söyler kundak içinde
 
Doğuran ana hayran
melekler eder bayram
Hakkın didarin seyran
Eder kundak içinde
 
Bağlamışlar elin
Kimse bilmez halini
Zikre vermiş dilini
Söyler kundak içinde
 
Gökten iner melekler
Nur saçarlar yüzüne
Ümmet için dilekler
Eyler kundak içinde
 
Adın koymuşlar ahmet
Ezeldir muhammed
Ümmeti için minnet
Eder kundak içinde
 
Sürmelemişler gözünü
Hakka vermiş özünü
Muhammedin yüzünü
Göster mahşer yerinde
 
Yunus söyler kureyşi
Akar durmaz göz yaşı
Peygamberlerin başı
Bakar kundak içinde

********

Kurtuluş

Şeref-i imana eren
Kurtulmuştur bi-iznillah
O mürşide gönül veren
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
Her işi hayra yoranlar
Yolu ehlinden soranlar
Onu bir kere görenler
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
 
Din için gayret güdenler
Hakkı tavsiye edenler
Onun izinden gidenler
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
Her işi hayra yoranlar
Yolu ehlinden soranlar
Onu bir kere görenler
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
Kalbi imanla dolanlar
Ehl-i sünnetten olanlar
Gerçeği Onda bulanlar
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
Her işi hayra yoranlar
Yolu ehlinden soranlar
Onu bir kere görenler
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
İbadetten haz duyanlar
Eserlerini yayanlar
Harfiyen ona uyanlar
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
Her işi hayra yoranlar
Yolu ehlinden soranlar
Onu bir kere görenler
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
Onu görüp apışanlar
Asarını kapışanlar
Eteğinden yapışanlar
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
Her işi hayra yoranlar
Yolu ehlinden soranlar
Onu bir kere görenler
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
Kevser içip de kananlar
Kalbi aşkla yananlar
Onu hürmetle ananlar
Kurtulmuştur bi-iznillah
 
Her işi hayra yoranlar
Yolu ehlinden soranlar
Onu bir kere görenler
Kurtulmuştur bi-iznillah

********

Kutbu Evliya

Onsuz gurbet heryer bana
Gönül visal ister ona
Hürmet ile anıyorum
Aşkı ile yanıyorum
 
Nur saçıyor ışıkları
Feyiz alır aşıkları
Bereket taşa toprağa
Hem ağaca hem yaprağa
 
Nadan bilmez kıymetini 
Seven görür himmetini
Tavsiyemdir gafillere
Aldanmayın cahillere
 
Büyük nimet bilenlere
Teslim olup gelenlere
Varisidir enbiyanın
Hem kutbudur evliyanın
 
Hem ilmi ile amildir
Gerçek mürşidi kamildir
Selam vuslata erene
Bahçesinden gül derene