Habibullah
Birkimse ki olsa birine aşık
Eğer birde olsa aşkında sadık
Feda eder ona bütün malını
Hemde esirgemez asla canının
 
Daha kıymetlidir sevdiği candan
Can neki üstündür iki cihandan
Reddetmez Mahbubun hiç bir sözünü
Peki der ekşitmez asla yüzünü
 
Onun her zahmeti rahmettir ona
Onun her hizmeti minnettir ona
Sever sevdiğinin sevdiginide
Hem sever köyüyün köpeğinide
 
Onun düşmanına hep düşman olur
Onu biraz üzse çok pişman olur
Kul kulu sevince olursa böyle
Ya Mevla severse ne olur söyle
 
İşte yüce mevla izzeti ile
Sevdi Resulünu kudreti ile
Onu kendisine habib eyledi
Hasta gönüllere tabib eyledi
 
Dünyada ne kadar deniz var ise
Mevla hepsinide mürekkep etse
Melek ins ve cinne verse kalemi
Kağıt yapsa onsekiz bin alemi
 
Yıllarca yazsalar onun methini
Yine yapamazlar binde birini
Ona yakın olmak büyük  nimettir
Ayağının tozu cana minnettir
 
Vasfına olamaz kimse tercüman
O olmasa idi olmazdı cihan
Yarabbi Habibinin hürmetine
Kavuştur bizleri şefaatine
Yarabbi habibinin hürmetine
Kavuştur bizleri şefaatine
 
********

Hakiki Alime Uy
Bak hakkın hitabına
Hakiki alime uy
Kulak ver kitabına
Hakiki Alime uy
 
Hayır konuşmalı dil
Kalbindeki pası sil
Her sözünü senet bil
Hakiki Alime uy
 
Canı canana gönder
Her işte lazım önder
Bulunsada pek ender
Hakiki Alime uy
 
Sağlam duvara dayan
Düşer ayağı kayan
Yeter gafletten uyan
Hakiki Alime uy
 
Akıl gerçeği arar
Gecikmeden ver karar
Çözülür nice esrar
Hakiki Alime uy
 
Şeytan kolluyor fırsat
Adımını düzgün at
Almak istersen murat
Hakiki Alime uy
 
Kayığın su almadan
Sayılı gün dolmadan
Henüz pişman olmadan
Hakiki Alime uy
 
Düşüncen hep hak ola
Kalbin nur ile dola
Rehbersiz çıkma yola
Hakiki Alime uy
 
Cahile uyana bak
Batıyor sapıtarak
Her emrini tutarak
Hakiki Alime uy
 
Kolay bulunmaz nimet
Bundadır bunca izzet
Severek eyle hizmet
Hakiki Alime uy
 
Girer isen sohbete
Uğramaszın mihnete
Mavuşursun rahmete
Hakiki Alime uy
 
Mezhepsiz alimden kaç
Müçtehidler başa taç
Herkez rehbere muhtaç
Hakiki Alime uy
 
Olmak için salih kul
Ehli sünnet alim bul
Amelin olur makbul
Hakiki Alime uy
 
Sözüne riayet et
Sahih olur ibadet
İstiyorsan saadet
Hakiki Alime uy
 
Terkeyleme ihlası 
Cahillik yüz karası
işte sözün kısası
Hakiki Alime uy
********

Hakka Yalvarış

Yüce rabim sana açtım elimi
Nasıl arzedeyim aciz halimi
Alemlerin yüce perverdigari
Ah çekip ağlarım hep zarı zarı
 
Hain nefse uymak belimi büktü
Gönlümün sarayı yıkılıp çöktü
Ne sıkıntı çekti şu çileli baş
Akıttım hep gözlerimden kanlı yaş
 
Gece gündüz keder yaz ve kış keder
İnsan buna nasıl tahammül eder
Bu derdi çekmeye kalmadı derman
Senindir her zaman her işte ferman
 
Takdirde ne ise o başa gelir
Tedbir almak ona engel değildir
Senin emrin olmadan ey yüce Hak
Rüzgar esmez düşmez ağaçtan yaprak
 
Bulutlar dağılır yağmur yağmaz hiç
Her yer gece olur, güneş doğmaz hiç
Geceden gündüzü çıkartan sensin
Kainatı yoktan yaratan sensin
 
Yüce mevlam senden olmazsa ferman
Hiç kimse bulamaz derdine derman
İstersen müşkülü asan edersin
Rahmetini saçar ihsan edersin
 
Gizliyi açığı elbet bilirsin
Boş çevirmez isteyene verirsin
Yarab ancak senden olur inayet
Dünya sevgisinden beni halas et

********

Hakkın Kudreti

Hüdanın ismyile başlarız söze
Rahmandır kolaylık gösterir bize
Allahın adını anmalı insan
Emre uymalıdrır hiç aksatmadan
 
Bismillah diyelim her işimizde
Unutmaki şeytan hep peşimizde
Bir işe başlarken dersek bismillahh
Elbet yardım eder cenabı Allah
 
Ortakları olmaz yoktur benzeri
Noksan sıfatlardan şüphesiz beri
Haşa oğlu kızı olmaz hüdanın
İşinde yalnızlık olmaz yezdanın
 
Cümle mahlukatı var etti yoktan
Kimi ateştendir kimi topraktan
Kurumuş balçıktan insan eyledi
Türlü nimetleri ihsan eyledi
 
Ol emriyle kainatı yarattı
Semaları yıldızlarla donattı
Kudreti sonsuzdur kışı yaz eder
Kullarına acır hep ikaz eder
 
Bu nizam içinde arzı döndürür
Bulutlardan tatlı sular indirir
Bir bebek doğunca hazırdır azık
Annenin göğsünden gönderir rızık
 
Bir sevgi verirki ana babaya
Katlanırlar onun için cefaya
Binbir ihtimamla ona bakarlar
Şefkat ile üstün başın yıkarlar
 
Kulakları burnu gözü veren o
Saça siyah sarı boya süren o
Vücudun üstüne başı koyan o
Gözlerin üstüne kaşı koyan o
 
İnsanı ağlatan güldüren odur
Yaşatıp sonrada öldüren odur
Kalplerde sevgiyi halk eden odur
Salihleri nura gark eden odur
 
Yusufa harika güzellik verdi
Züleyhayı ona aşık eyledi
Herkes züleyhayı alaya aldı
Yusufu görenler hayrette kaldı
 
Bu bir insan değil melek dediler
Parmaklar kesildi farketmediler
Halili ateşe yaktırmayan o
Salihi harama baktırmayan o
 
Halil ibrahimi küstürmeyen o
Oğlunu bıçağa kestirmeyen o
Yünusa balığa yutturan odur
Ölüm korkusunu tattıran odur
 
Süleymanı gökte gezdiren odur
Firavunu suda ezdiren odur
Kafir ebu cehli şaşırtan odur
Kazdığı kuyuya düşürten odur
 
Her işinde vardır bir çok hikmeti
Bakınca görülür sonsuz kudreti
Bize nasib etsin iman nimeti
İmanlı kuluna verir cenneti

********

Hakkın Varlığını Göstermiyormu
Allah vardır bir dir açık hakikat
Bunu isbat eder bütün kainat
Taş toprak su hava hayvan ve nebat
Hakkın varlığını göstermiyormu
 
Gökte yıldızların kandil yakışı
Gecenin ardından günün çıkışı
Güneşin gülerek bize bakışı
Hakkın varlığını göstermiyormu
 
Kelebeğin kanadının nakışı
Arının altıgen petek yapışı
Köstebeğin yerde tünel açışı
Hakkın varlığını göstermiyormu

********

Hakikati Özlerler
Hakikati özlerler, hikmetleri gizlerler
Aşıkla can gözlerler, rengi sarı dervişler
 
Dünya benim diyenler, Açık saçık giyenler
Haram lokma yiyenler, felakete batmışlar
 
Molla müftü olanlar, yalan fetva verenler
Ak'ı kara kılanlar, Cehenneme girmişler
 
Dünya benim diyenler, Açık saçık giyenler
Haram lokma yiyenler, felakete batmışlar
 
Kadı imam olanlar, haksız dava kılınlar
Merkep gibi olarak, yük altında kalmışlar
 
Molla müftü olanlar, yalan fetva verenler
Ak'ı kara kılanlar, Cehenneme girmişler

********

Haydin Hizmete
Kavuşmak isteyen büyük himmete
Hakka inanlar haydi hizmete
Kolay bulunmayan böyle nimete
Bismillah diyerek, haydi hizmete
 
Ter dökelim ehli sünnet yoluna
Canımız fedadır Hakkın uğruna
Sünni kitabları basıb bağrına
Emri maruf için haydi hizmete
 
Öğren düşmanların bütün fendini
Tuzağına düşme koru kendini
İlimle yıkmalı küfrün bendini
İlmi yaymak için haydi hizmete
 
Ter dökelim ehli sünnet yoluna
Canımız fedadır Hakkın uğruna
Sünni kitabları basıb bağrına
Emri maruf için haydi hizmete
 
Hani deryaların kaptanı bizdik
Bütün düşmanları sıraya dizdik
Gururlu kıralları nasılda ezdik
Ecdadın torunları haydin hizmete
 
Hep hak için hakka koşmalı mümin
Hizmet aşkı ile coşmalı mümin
Bütün engelleri aşmalı mümin
Şanlı zafer için haydi hizmete
 
Bismillah diyerek, haydi hizmete
Emri maruf için haydi hizmete
Şanlı zafer için haydi hizmete
********

Hazan Ölüm

Hazan ölüm, hazan ölüm

Evden eve gezen ölüm
Annemin ördüğü saçı
Teneşirde çözen  ölüm
 
Annem annem geç karşıma
Bak gözüm ile kaşıma
Bir daha girmem rüyana
Ah ölümün ilk gecesi
 
Yer kazılır derin olur
Kazıldıkça serin olur
İçine giren kaybolur
Ah ölümün ilk gecesi
 
Ne oldu bir bak ne oldu
Ela göze toprak doldu
Gidenler hep gelmez oldu

Ah ölümün ilk gecesi

********

Hazreti Ebubekir

Resuli ekremin birinci yari
Hak katında büyük Sıddıkın yeri
 
Bütün eshab gördü, şudur hakikat
Hazreti Resule etti sadakat
 
Heryerde Resulu tasdik etmiştir
Malıyla canıyla desteklemiştir
 
Erkeklerden dine ilk giren odur
İman nuru ile ilk gören odur
 
Cennetede önce o girer elbet
Ona nasib olur bu büyük nimet
 
Peygamberden sonra ilk üstün kişi
Sözle anlaşılmaz, muhabet işi
 
Resule sevgide, mihenk taşıdır
Hicrette mağara arkadaşıdır
 
Kayın peder oldu Resulullaha
Böylece kazandı bir şeref daha
 
Resul ne söylerse, doğrudur derdi
Onu canından da fazla severdi
 
Bütün insanlardan parlak imanı
Nuru aydınlatır iki cihanı
 
Her kim ol hazrete ede muhabbet
Cennette onunla olacak elbet
 
Onu sevmeyenler felah bulamaz
Cennet kokusunu bile alamaz
 
Resul ne söylerse doğrudur derdi
Onu canından da fazla severdi
 
Bütün insanlardan parlak imanı
Nuru aydınlatır iki cihanı
 
Her kim ol hazrete ede muhabbet
Cennette onunla olacak elbet
 
Onu sevmeyenler felah bulamaz
Cennet kokusunu bile alamaz

********

Hazreti Ömer

Ömer Rasulüllaha ikinci halifedir
Dokuzuncu göbekten, onun nesebindendir
 
Müslüman olunca o gizlenip kalamadı
Kabeye gitmek için, yerinde duramadı
 
Müslümünlar kırk kişi olmuştu onun ile
Hazreti Ömer önde geldiler hep kabeye
 
İleriye atıldı, o heybetli kahraman
Müşriklere yakalaşıp, şöyle okudu meydan
 
Hey beni bilen bilir, bilmeyen varsa bilsin
Hattab oğlu Ömerim, çıldıran beri gelsin
 
Varsa karısını dul, bırakmayı isteyen
Çocuğunu da yetim, durmadan gelsin hemen
 
Dayısı ebu cehil, orada donup kaldı
Toplanan kalabalık, şaşkınlıkla dağıldı
 
Heybeti müşriklere, korku dehşet saçardı
Şeytan yolda rastlasa, ondan hemen kaçardı
 
Hicretler gizli iken, onunki açık oldu
Onu gören düşmanın kalbine korku doldu
 
Açıktı basireti, Hakkı iyi bilirdi
İctihadi Kuranı hep muvafık gelirdi
 
Alçak gönüllü idi, pek çokdu adaleti
İnsanlara acırdı, pek çoktu merhameti
 
Özü sözü doğruydu, bu yüzden faruk dendi
Edildi büyük ihsan, cennetle müjdelendi
 
Şeref üstüne şeref, nimete kondu ömer
Sultanlar sultanına olmuştu kaim peder
 
Hazreti alininde olmuştu damadı
İslama hizmet için usanıp yorulmadı
 
Ömer ile Cenab-ı Hak zinet verdi islama
Onun kılcı ile din yayıldı cihana
 
O islamın sesini, her tarafa duyurdu
Onun için Rasulü ekrem şöyle buyurdu
 
Benden sonra peygamber gelmiş olsaydı eğer
Hattabın oğlu Ömer, olur idi Peygamber
 
Hak nuruyla bakardı, keskindi firaseti
Çoktu güzel hasleti, sayılmaz fazileti

********

Hazreti Osman

Üçüncü halifesi, o Rasülü Ekremin
Beşincisi olmuştur, ilk iman edenlerin
 
Rukayye vefat etti sonra Hakkın Rasulu
Verdi ona öteki kızı Ümmü Gülsümü
 
İkinci daha damat oldu Resulullaha
Buyurduki verirdim bir kızım olsa daha
 
Onu pek çok severdi, Rabbimizin Habibi
Ona dendi zinnureyn, iki nurun sahibi
 
Ebu Bekir Sıddıktır, Kuranı toplattıran
Osman-ı Zinnureyndir çoğaltıp dağıttıran
 
Edep yönünden onun gibisi pek yok idi
Halim selim yumuşak, hayası pek çok idi
 
Onun devrinde kıbrıs Endülüs feth edildi
Sina çölü geçildi ta fizana gidildi
 
Maveraünnehirle Semerkant ve Türkistan
Alındı acemistan Kafkasya ve Hindistan
 
İslamın sesini o uzaklara duyurdu
Peygamber efendimiz onun için buyurdu
 
Her nebinin cennette bir arkadaşı vardır
Benim ise orada arkadaşım Osmandır
 
Yemin ederim yetmiş, bin kişi ümmetimden
Onun şefaatiyle, kurtulur Cehennemden
 
 
Canım kızım Rukayye, cok hürmet et Osmana
Eshabdan odur en çok huyu benzeyen bana
 
Gökte Bütün melekler, Osmandan haya eder
Hesapa çekilmeden, Osman cennete gider
 
 
O haya timsalini sevmek ne büyük nimet
Yarab şefaatini hepimize nasib et
 

********

Hazreti Ali

Dördüncüsüdür Raşit halifelerin
Ehli beyti ilki ve damadı Peygamberin
 
Odur irfan kaynağı, keramet hazinesi
O dur Hakkın aslanı evliyanın reisi
 
İlmi çoktur şu hadis onun vesikasıdır
Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır
 
Ayeti kerimeyle, edildi methü sena
Kılavuz olmuştur o bil cümle müslümana
 
Ariflerin önderi, salihlerin rehberi
Şüphesiz onu sever, alemlerin serveri
 
Bilki onu sevmeyen, ehli sünnet değildir
Haricidir sapıktır, ehli cennet değildir
 
Namaz kıldırırken, getirmişti tekbiri
Şehid etti Aliyi, haricilerden biri
 
İmam-ı Ali haydar, sevilir gökte yerde
Şöylece övülmüştür hadisi şeriflerde
 
Aliyi seven mümin, sevmeyen münafıktır
Böyle kimseler ancak, Cehenneme layıktır
 
Bilin Aliyi sevmek, imanın alameti
Onu seven müminler, bulmuştur selameti
 
Aliyi seven kimse, beni sevmiştir elbet
Ona düşmanlık eden, bana etmiştir elbet
 
Onu üzen inciten, beni incitmiş olur
Beni inciten ise, Rabbi incitmiş olur
 
Bil Aliye muhabbet, bana muhabbet demek
Bana muhabbet demek, Hakka muhabbet demek
 
Onun güzel yüzüne bakmak ibadet olur
Onun sevgisi kula, büyük saadet olur
 
Aliye bir sıkıntı, vermek için uğraşan
Muhakkak bilmeliki, kendi olur perişan
 
Kadınların üstünü fatimatüzzehrayı
Rabbim bana emretti, ona nikahlamayı
 
Her peygamberin nesli, kendisinden gelmiştir
Benimkini ise Hak Aliden halk etmiştir
 
Bana Aliden daha sevgilidir, fatıma
Fakat Ali kıymetli, azizdir ondan daha
 
Alinin yakınlığı bana aynen şöyledir
Harunun Musa ile yakınlığı gibidir
 
Yarabbi sevgisini, nakşeyle kalbimize
Onun şefaatini nasib et hepimize
********

 

Hemen Kurtuldunmu Sandın

Çok yaşarım dünya hep kalır sanma
Hergün namazı kıl sakın usanma
Hep iyi tohum ek gençlik çağında
Ektiğin biçersin cennet bağında
 
Ve şunlar ölümü hiç hatırlamaz
Haram işler biride namaz kılmaz
Bir gün tutmaz olur bu eller
Söyleyemez Allah demeyen diller
 
Sual melekleri kabre geleler
Namazı doğru kıldınmı diyeler
Hemen kurtulurum sanma ölünce
Azap melekleri çıkıp gelince
 
Senin için şunlar hazır diyeler
Çeşitli azabı müjdeleyeler
Öyle bağırırlar gök gürler gibi
Görülür o zaman dünyanın dibi
 
Gel şimdiden tevbe eyle Allaha
İşleme o günahları bir daha
Kurtulur elbette tevbeyle ölen
Müjdeye kavuşur günahsız gelen
Kurtulur elbette tevbeyle ölen
Müjdeye kavuşur günahsız gelen

********

Her Derdin İlacı

Her namaz kılarken okunur kuran
Şeytanlar kahrolur nurlanır iman
En üstün ameli eda edersin
Sabah namazını kıldığın zaman
 
Her namaz vaktinde okunur ezan
Melekler imrenir mümine o an
Sıratı geçersin ayak kaymadan
Öğle namazını kıldığın zaman
 
İkindi vaktinde çok olur gufran
Hiç geciktirmeden kılmalı aman
Gühanları bire birer dökersin
İkindi namazın kıldığın zaman
 
Bütün engelleri aşıp geçersin
Kevser havuzundan elbet içersin
Dünyadan iman ile göçersin
Akşam namazını kıldığı zaman
 
Geceleyin mükafalar seriler
Gayet yüksek dereceye erilir
Hesap defterlerin sağdan verilir
Yatsı namazını kıldığın zaman
 
Her derdin ilacı beş vakit namaz
Sakın hak emrine etme itiraz
Yüce Allah seni ateşe atmaz
Beş vakit namazı kıldığın zaman

********

Hiç Bilmemki Sıra Kimin

Hiç bilmemki, sıra kimin
Aramızda gezer ölüm
Halkı bostan edinmiştir
Dilediğin üzer ölüm
 
Kiminin belini büker
Kiminin mülkünü yıkar
Kiminin dişini söker
Var gücüyle ezer ölüm
 
Kiminin alır kadeşin
Bakmaz döker, gözün yaşın
Hiç onarmaz bağrı başın
Hayır işten bezer ölüm
 
Yiğit kişi kocayınca
Koymaz kendini bilince
Birini koyup gelince
Gözlerini süzer ölüm
 
Elbette severiz yari
İbadet et Hakka yürü
Miskin yunus söyler bunu
Ejderhalar ezer ölüm

********

 

Hira Dağı
Rasulü bastın bağrına
Şahid oldun sırlarına
Anlat ne olur anlat bana
Yalvarırım hira dağı
 
Hira dağı, hira dağı
Peygamberin dert ortağı
Rasulullahı anlat bana
Anlat bana hira dağı
 
Koşup gelsem, huzuruna
Kokusundan verirmisin
Peygamberin izlerini
Banada gösterirmisin
 
Hira dağı, hira dağı
Peygamberin dert ortağı
Rasulullahı anlat bana
Anlat bana hira dağı
 
Öyle çck özledim onu
Anlatsam anlayamazsın
Yüreğimi döksem sana
Vallahi taşıyamazsın
 
Hira dağı, hira dağı
Peygamberin dert ortağı
Rasulullahı anlat bana
Anlat bana hira dağı
 
Sen herhalini bilirsin
Birçok sırrına şahidsin
anlat bu aşık sevinsin
Yalvarırım hira dağı
 
Hira dağı, hira dağı
Peygamberin dert ortağı
Rasulullahı anlat bana
Anlat bana hira dağı
********

Hu Çeker

Sular aşka gelir çoşak Hak diye
Başın taşa vuru, vururr hu çeker
Rüzgar dağdan dağa koşar Hak diye
Arada bir durur durur hu çeker
 
Otlar bile Hak diyerek bitermiş 
Yağmur haktan gelir Hakka gidermiş
Hak aşığı ama gözlü bir derviş
Hak yolunda yürür yürür hu çeker
 
Ağaç daldan Hakka açar kucağı
Acı vermez Hak emrinin bıçağı
Gökte güneş Hakkın sönmez ocağı
Dağdaki kar erir erir hu çeker
 
Otlar bile Hak diyerek bitermiş 
Yağmur haktan gelir Hakka gidermiş
Hak aşığı ama gözlü bir derviş
Hak yolunda yürür yürür hu çeker
 
Hakkın yolcuları Hakta buluşur
Varlık zerre zerre Hakkı bölüşür
Kalp bedende Hak Hak diye çalışır
Kan damara varır varır hu çeker

********

 

Hu der döner
 
Semayi nuri Ahmede
Cibriller pervane döner
Nur cemali Muhammede
Melekler pervane döner
 
Hu der döner, hay der döner
Allah deyup daim döner
Salat ile selam ile
Allah der pervane döner
 
Dersin men areften almış
Deryayı rahmete dalmış
Aşk ile yüreği yanmış
Yananlar pervane döner
 
Hu der döner, hay der döner
Allah deyup daim döner
Salat ile selam ile
Allah der pervane döner
 
Allah deyup musa döner
Elindeki asa döner
Asumanda isa döner
Yıldızlar pervane döner