Geberdi Gitti İbiş
Hakka düşman bir ejderdi
Ölüp gitti sağır ibiş
Sollayıp geri giderdi
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Zurna ile ağladılar
Kızıl kara bağladılar
Aman nede yağladılar
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Duyulmadık olay oldu
Vaveylası kolay oldu
Övgüleri kalay oldu
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Böyle ejder pek endermiş
Küfürde büyük öndermiş
Hacda vekilde göndermiş
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Alladılar pulladılar
Katafalta salladılar
Cehenneme yolladılar
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Faşistlikte ulu idi
Yaşamı çok sulu idi
Nemrutların kulu idi
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Pek çok idi evi katı
Hiç sevmezdi şeriatı
Dinsizlikti tarikatı
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Dinden hep nefret ederdi
Terakkiye mani derdi
Görülmedik nane yerdi
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Defin iş cazip vaka
Selefine oldu caka
Leş cesedi koka koka
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Kambur sırtı yağır idi
İstibdatta ağır idi
Kulakları sağır idi
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Gitti yedi düvel dostu
Teokratlar hemen sustu
Şefogratlar zehir kustu
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Ağasın paşasın dendi
Daha çok yaşasın dendi
Moskofa maşasın dendi
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Boykot işgal yaptırırdı
Halkı puta taptırırdı
Batıl ize saptırırdı
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Hiç duymadı hak ricayı
Yererdi hacı hocayı
Hortlattı hep irticayı
Ölüp gitti sağır ibiş
 
İblis bilmezdi fendini
Kanun sayardı kendini
Çiğnerdi hukuk bendini
Ölüp gitti sağır ibiş
 
İçin için yanıyordu
Ahiret yok sanıyordu
Hep hübeli anıyordu
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Bağlı idi rusa çine
Boğulmuştu gayza kine
Afyon derdi gerçek dine
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Ateistlerce bir inciydi
Hincilikte birinciydi
Zulumdeyse ikinciydi
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Mersiyeci çağırdılar
Hep birlikte bağırdılar
İbiş diye anırdılar
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Firavun gibi andılar
Hiç ölmeyecek sandılar
Geberince çok yandılar
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Kin doluydu iki gözü
Fesatla kaplıydı  özü
Gizli tutuldu son sözü
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Batılları sever idi
Hepsini de över idi
Milletine söver idi
Ölüp gitti sağır ibiş
 
Sağ sol demeden süstü
Koministler bile küstü
Dikilmeli artık büstü
Ölüp gitti sağır ibiş

********

Gel Aldanma Bu Dünyaya

Gel aldanma bu dünyaya
Sonu viran olur bir gün
Senin bu sürdüğün demler
Elbet yalan olur bir gün
 
Mala mevkiye güvenme
Sarılacaksın kefene
O da çürür kalır yere
Tenin yeksan olur bir gün
 
Mezarından kalkacak halk
Kimi açık kimi çıplak
Yalın ayak başı kabak
Herkez üryan olur bir gün
 
Yağar kar gibi defterler
Görünce onu titrerler
Cümle halkın teni terler
Ulu divan olur bir gün
 
Kiminin yüzü kararacak
Orda perişan olacak
Dine uyan kimse ancak
Şadü handan olur birgün
 

********

Geldi Geçti Ömrüm Benim

 
Geldi geçti ömrüm benim
Şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle geldi
Bir göz yumup açmış gibi
 
İş bu söze hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi
 
Şu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere 
Gök ekini biçmiş gibi
 
Bir hastaya vardın ise
Bir yudum su verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hak şarabı içmiş gibi
 
Yunus emre şu dünyada
İki kişi kalır derler
Meğer hızır ilyas ola
Abı hayat içmiş gibi

********

Gelin Bir Nazar Edin

Gelin bir nazar edin
Noldu cihan içinde
Niceler toprak oldu
Bu az zaman içinde
 
O taze güller soldu
Bülbüller ötmez oldu
Gözlerimiz kan doldu
Kaldık zindan içinde
 
Canları oda yandı
Kuzuları kurt aldı
Ardınca baka kaldı
Zaru figan içinde
 
Ey nice yarenleri
Hasret kaldı canları
Meğerki buluşalar
Yarın Cennet içinde
 
O ipek don giyenler
Hiç toz kondurmayanlar
Çürüyüp toprak olmuş
Tenler kefen içinde
 
O gözler ve o kaşlar
O inci gibi dişler
O tenler ve o saçlar
Yılan çiyan içinde
 
Kamu çürümüş eller 
O dudak ve o dillerr
O sevgili oğullar
Kalmış toprak içinde
 
Bu dünyaya inanma
Vefasın bulam sanma
Ömrün veren ziyana
Çoğu pişman içinde
 
Yunus söyler sözünü
Sağlam kıl kend özünü
Ağardı gör yüzünü
Koma firak içinde
 

********

Gel Tevbe Eyle
Fırsat bu fırsattır ömür geçiyor
Günahların senden tevbe istiyor
Farkında değilsin kalbin ağlıyor
Ecelin gelmeden gel tevbe eyle
 
Nefsin derki daha zamanın çoktur
Kimsenin elinde seneti yoktur
Vallahi billahi hesabın zordur
Son nefes gelmeden gel tevbe eyle
 
Bütün delillerle kurandır ayan
Ateşi söndürür kalbdeki iman
Bu çirkin gafletten gel sende uyan
Kabrin açılmadan gel tevbe eyle 
 
Nefsin derki daha zamanın çoktur
Kimsenin elinde seneti yoktur
Vallahi billahi hesabın zordur
Son nefes gelmeden gel tevbe eyle
 
Kalbinin sesini dinle ne söyler
Duy seni rabbine şikayet eder
Bulanıklığını tövbeyle gider
Can tenden çıkmadan gel tövbe eyle
 
Nefsin derki daha zamanın çoktur
Kimsenin elinde seneti yoktur
Vallahi billahi hesabın zordur
Son nefes gelmeden gel tevbe eyle
 
Allah sevgisidir ruhun gıdası
Bunu feryat eder arşın nidası
Sararmı tövbesiz gaflet yarası
Cehennem tatmadan gel tövbe eyle
 
Nefsin derki daha zamanın çoktur
Kimsenin elinde seneti yoktur
Vallahi billahi hesabın zordur
Son nefes gelmeden gel tevbe eyle

********

Gönül Hakikate Erdikten Beri

Gönül hakikate erdikten beri
Muhabbet yolunu ala gelmiştir
İyiyi kötüyü gördükten beri
Benzimiz sararıp sola gelmiştir
 
Gece gündüz aklım ebedi yarda
Ciğer kebap oldu,manevi narda
Garip kalan bülbül şu ilkbaharda
Murat almak için güle gelmiştir
 
Dertli bülbül bahçelerde bağlarda
Figan eder gül açtığı çağlarda
Mor sünbüllü gonca güllü dağlarda
Gönül devasını bula gelmiştir
 
Bu gurbette ayrılığın elinden
Zarar gelir kötülerin dilinden
Akıp giden cehaletin selinden
Bağrımız kan ile dola gelmitir

********

Gülme gülme ağla gönül
 
Bir garipsin şu dünyada
Gülme gülme ağla gönül
Derdin dahi çoktur senin
Gülme gülme ağla gönül
 
Ebu bekir sıddık veli
Ol dur peygamberin yari
Hani ömer osman ali
Gülme gülme ağla gönül
 
İşi gücü cevri cefa
Dünya kime kıldı vefa
Hani muhammed mustafa
Gülme gülme ağla gönül
 
Bir gün olur ecel gele
Kullar kullugunda kala
Cümle alem toprak ola
Gülme gülme ağla gönül

********

Gül Yüzünü Rüyamızda
Gül yüzünü rüyamızda
Görelim ya Rasulallah
Gül bahçene dünyamızda
Girelim ya Rasulallah
 
Sensin gönüller sultanı
Getirdin yüce Kuranı
Uğruna tendeki canı
Verelim ya Rasulallah
 
Aşkınla yaşarır gözler
Firakınla yanar özler
Mübarek ravzana yüzler
Sürelim ya rasulallah

********

Günahlar Dökülür
Gönül hakikate erdikten beri
Muhabbet yolunu ala gelmiştir
İyiyi kötüyü gördükten beri
Benzimiz sararıp sola gelmiştir
 
Gece gündüz aklım ebedi yarda
Ciğer kebap oldu,manevi narda
Garip kalan bülbül şu ilkbaharda
Murat almak için güle gelmiştir
 
Dertli bülbül bahçelerde bağlarda
Figan eder gül açtığı çağlarda
Mor sünbüllü gonca güllü dağlarda
Gönül devasını bula gelmiştir
 
Bu gurbette ayrılığın elinden
Zarar gelir kötülerin dilinden
Akıp giden cehaletin selinden
Bağrımız kan ile dola gelmitir

********

Güzeller Güzeli
Ey güzeller güzeli
Ey gönüller kıblesi
Aslı doğruyu gören
Ehli sünnet varisi
Sensin mürşidi kamil
Sensin ilmin hamisi
Sensin dertlere deva
Zamanın bir tanesi
 
Görmeyip bu güzeli
İyi anlamayanlar
Bu bulunmaz pınara
Kabını koymayanlar
Aşkı ile tutuşup 
Yanıp kavrulmayanlar
Ne büyük zarardadır
Nasibi olmayanlar
 
Vurulmamak ne mümkün
Nur akan simanıza
Seçilmişler kavuşur
Hizmete zatınıza
Bilsekki karşılıktır
Bizdeki hakkınıza
Cana minnet bilirdik
Kulluğu kapınıza
 
Duymakla tebdil olduk
Mübarek lisminizi
Kalbimizin dileği
Gönlümüzün sevgisi
Kurtarır layık olsak
Teveccühünüz bizi
Neler kazanmazdık ah
Tanıyabilsek sizi
 
Doğrusu bu cihanda
Başkaca ışık yoktur
Olsa bile sönüktür
Ziyasız ve donuktur
Sizi bilenler bilir
Bilmeyene söz yoktur
Bu nadide sofrada
Kırıntı bize çoktur
 
Bizden sadır olanlar
Sizi sena edemez
Boş laftan yanlış sözden
Daha öte gidemez
Fakire sukut düşer
Karga name edemez
Sizi methü senaya
Diller kafi gelemez
 
Bizimki övmek değil
Nafile bir gayrettir
Belki birkaç söz ile
Şemsi tarif etmektir
Aşığa gönül gerek
Bizlerdeki yürektir
Bu yolda makbul olan
Kendini hiç bilmektir