Daim söyler sübhanallah
 
Zikre dalmış bütün alem
Daim söyler sübhanallah
Arşı kürsi levhu kalem
Daim söyler sübhanallah
 
Gökyüzünde uçan kuşlar
Bulutlardan akan yaşlar
Sıra sıra dağlar taşlar
Daim söyler sübhanallah
 
Seher vakti esen yeller
Hak yolunda dönen diller
Güneşten kavrulan çöller
Daim söyler sübhanallah
 
Toprak üstünde sünbüller
Bahçelerde gonca güller
Şakıyıp öten bülbüller
Daim söyler sübhanallah
 
Semada dönen felekler
Üstünde gezen melekler
Deniz dibinde evlekler
Daim söyler sübhanallah

********

Demedimmi 
 
Güzel aşık cevrimizi 
Çekemezsin demedimmi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedimmi
 
Demedimmi demedimmi
Gönül sana söylemedimmi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedimmi
 
Gözün aç uykudan uyan
Gönül sana demedimmi
Kalır yolda çok uyuyan
Gönül sana demedimmi
 
Demedimmi demedimmi
Gönül sana söylemedimi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedimi
 
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedimmi
 
Demedimmi demedimmi
Gönül sana söylemedimi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedimmi

********

Der Allah Allah
 
Aşkla çalışan, dili aşınan hay hay
Bu yola düşen der Allah Allah
Ufak karınca basma görünce hay hay
Ona varınca der Allah allah
 
Mescide gelen bu hali gören
Rahmete eren der Allah Allah
Büyük lezzetdir, sırra ermektir hay hay
Hakkı görmektir der Allah Allah
 
Cihana agelen kendini bilen hay hay
Yanan gönülden der Allah Allah
Doğanlar ağlar, ölenler inler hay hay
Yanan gönüller der Allah Allah
 
Tefekkür eden  gerçeği gören 
Her sırra eren der Allah Allah
Çile çekenler çile bilirler hay hay
Seven göneller der Allah Allah
 
Duran şu dağlar neye bakarlar hay hay
Hakkı ananlar der Allah Allah
Bülbül yol gözler, hep gülü özler hay hay
Müminde sözler der Allah Allah

Şafak sökmeden bülbül ötmeden

Yanan gönülden der Allah Allah
Geceyi özler sırrını bekler hay hay
Secdede yüzler der Allah Allah

********

Dilhanesi Pür nur olur
 
Dilhanesi pür nur olur
Envarı zikrullah ile
İklimi dil mamur olur
Mimarı zikrullah ile
 
Her müşkil iş asan olur
Derdi dile derman olur
Canın içinde can olur
Esrarı zikrullah ile
 
Zikreyle hakkı her nefes
Allah yeter baki heves
Pes gayriden ümmidi kes
Tekrarı zikrullah ile
 
Ahmed seni ikrar eder
Hem zikrini tekrar eder
İhlasını işhar eder
Eşharı zikrullah ile
 
Allahumme salli alel mustafa
Bediül cemali ve bahril vefa
ve salli aleyhi kema yenbaği
Essadık muhammed aleyhisselam

********

 
Dünyanın zevkine daldım
 
Dünyanın zevkine daldım
Ölümsüzlük burda sandım
Daim nefsime aldandım
Sana kulluk yapamadım
 
Rahmeti bulunan Allah
Dertlilere derman Allah
Çoktur bende çoktur günah
Affet beni affet yarab
 
Pişman oldum yaptığımdan
Bakamam utandığımdan
Ağlıyorum gündüz gece
Sığınırım rahmetine
 
Rahmeti bulunan Allah
Dertlilere Derman Allah
Çoktur bende çoktur günah
Affet beni Affet yarab

********

Dünya Fanidir Bak
 
Dünya fanidir bak,Ahret bakidir hak
Az yaşa çok yaşa,Sonun kara toprak
 
Besmeleyle başla, Makbul olan söze
Ta o büyüklerden, Ulaştı bizlere
Doğru itikatli, fırkayı naciye
 
Dünya fanidir bak,Ahret bakidir hak
Az yaşa çok yaşa,Sonun kara toprak
 
En hayırlı amel, Rahmana tapmaktır
Dünyaya tapanlar, Elbette ahmaktır
Ahrete çalışmak, Akıllı olmaktır 
 
Dünya fanidir bak,Ahret bakidir hak
Az yaşa çok yaşa,Sonun kara toprak
 
At kurtul, sat kurtul, Ver kurtul demişler
lezzetle katıksız, Ekmekte yemişler
Dünyayı ahrete, Severek vermişler
 
Dünya fanidir bak,Ahret bakidir hak
Az yaşa çok yaşa,Sonun kara toprak
 
Hani konevimiz, Tebrizi mevlana
O mübareklere, Bizden olsun selam
Rıdvanullah için, Et dua vesselam
 
Dünya fanidir bak,Ahret bakidir hak
Az yaşa çok yaşa,Sonun kara toprak

********

Dedikleri Gerçek İmiş
Alemde doğru dost yoktur
Dedikleri gerçek imiş
Kulunu saklayan haktır
Dedikleri gerçek imiş
 
Bulut asumana çıkar
Toprağa rahmetler yağar
Gün doğmadan neler doğar
Dedikleri gerçek imiş
 
Eyer insan eğer melek
Yalvarırım geçer dilek
Vefasızdır çarkı felek
Dedikleri gerçek imiş
 
Bu dünyaya gelen geçer
Herkez kabre girer naçar
İnsan bir gün olur göçer
Dedikleri gerçek imiş

********

Demeç Verdi

Azman oldu aza aza
Yamyamlara demeç verdi
Yazman oldu yaza yaza
Katiplere demeç verdi
 
Zaten eldi el el oldu
Dertli başı kel kel oldu
Gözyaşları sel sel oldu
Irmaklara demeç verdi
 
Yandı yürek cızır cızır
Kaydı ayak vızır vızır
Yiyip içti hazır hazır
Esneyerek demeç verdi
 
Düşündü hep kara kara
Namaz kıldı ara ara
Kötülüğü sara sara
İyilere demeç verdi
 
Yalan söyler bile bile
Günah işler güle güle
Terlerini sile sile
Secmenlere demeç verdi
 
Yükseklerden ine ine
Çıkıp geldi sine sine
Sırtımıza bine bine
Yukarıdan demç verdi
 
Köy köy il il geze geze
Mazlumları eze eze
Yalanları düze düze
Gerçek gibi demeç verdi
 
Mertlere kulp taka taka
Canımızı yaka yaka
Gözümüze baka baka
Gerçek dışı demeç verdi
 
Haklıları yere yere
Dinden taviz vere vere
Göğsünüde gere gere
Yüzlü yüzlü demeç verdi
 
 
Ciğerleri yana yana
Şarap içti kana kana
Mürtedleri ana ana
Oy isteyip demç verdi
 
Koşup geldi ive ive
Laflar etti geve geve
Sağ dızını döve döve
Sol şifreli demeç verdi
 
İşe yalan kata kata
İşkembeden ata ata
Dinimize çata çata
Dindar gibi demeç verdi
 
Sinsi emel güde güde
Hep istismar ede ede
Sola doğru gide gide
Sağ taraftan demeç verdi
 
Haram helal yuta yuta
Batılları tuta tuta
Rezilliğe bata bata
Gübrelikte demeç verdi
 
Sayıkladı seme seme
Zemzem ile çime çime
Kanımızı eme eme
Vampirlerle demeç verdi
 
Köşe koltuk kapa kapa
Doğru yoldan sapa sapa
Apduhlara tapa tapa
Mezhepsizce demeç verdi
 
Yabancılar duya duya
Hocaları soya soya
Sol kefeye koya koya
Sağ kefeden demeç verdi
 
Sırrımızı aça aça
Sola doğru uça uça
Fitne fesat saça saça
Barış için demeç verdi
 
Dolaşarak büfe büfe
Rüşvet aldı küfe küfe
Yedi içti efe efe
Zeybek gibi demeç verdi
 
Etekleri öpe öpe
Nimetleri tepe tepe
Solla akit yapa yapa
Demagojik demeç verdi
 
Sapık yolda öle öle
Sağcıları böle böle
Kulakları dele dele
Haykırarak demeeç verdi
 
Apartmanlar dike dike
Kanımızı döke döke
İmanları söke söke
Müftü gibi demeç verdi
 
Sesimizi kısa kısa
Zulum gördük susa susa
Renkli zehir kusa kusa
Renksiz renksiz demeç verdi

********

Derde Deva Ya Muhammed
Gözümün nuru baş tacım
Şefaatine muhtacım
Benim şifalı ilacım
Derde deva yaMuhammed
 
Sen fatımanın babası
Sen gönüllerin sevdası
Alemlerin Mustafası
Derde deva ya Muhammed
 
Sen yetimlerin babası
Sen gönüllerin sevdası
Alemlerin mustafası
Derde deva ya Muhammed
 
Seni sevmek sana ermek
Sana ümmet olabilmek
Yalnız sana gönül vermek
Derde deva ya Muhammed
 
Sen fatımanın babası
Sen gönüllerin sevdası
Alemlerin Mustafası
Derde deva ya Muhammed
 
Sen yetimlerin babası
Sen gönüllerin sevdası
Alemlerin mustafası
Derde deva ya Muhammed
 
Deli gibi sevdim seni
Aşkın heder etti beni
Bilirsin candan seveni
Derde deva ya Muhammed
 
Sen fatımanın babası
Sen gönüllerin sevdası
Alemlerin Mustafası
Derde deva ya Muhammed
 
Sen yetimlerin babası
Sen gönüllerin sevdası
Alemlerin mustafası
Derde deva ya Muhammed
 

********

 

Doğru İlmihal Oku

Alimlerin hitabi 

Doğru ilmihal oku
iman amel kitabi
Doğru ilmihal oku
 
Şüpheden kalmaz eser
Şek ve şüpheyi keser
Bulunmaz böyle eser
Doğru ilmihal oku
 
Kıymetli gayet ender
Oku bir dosta gönder
Her işte lazım önder
Doğru ilmihal oku
 
Sağlam duvara dayan
Düşer ayağı kayan
Yeter gafletten uyan
Doğru ilmihal oku
 
Düşüncen ilim ola
Kalbin ihlasla dola
Rehbersiz çıkma yola
Doğru ilmihal oku
 
ibret al haklı sözden
Kaldır perdeyi gözden
Tavsiye etmek bizden
Doğru ilmihal oku
 
Gemimiz su almadan
Sayılı gün dolmadan
Birgün pişman olmadan
Doğru ilmihal oku
 
Şeytana verme fırsat
Adımını düzgün at
Bizden size nasihat
Doğru ilmihal oku
 
İnsan iyiyi arar
Kötüden gelir zarar
Çözülür nice esrar
Doğru ilmihal oku
 
Terk eyleme ihlası
Cahillik yüz karası
İşte sözün kısası
Doğru ilmihal oku
Tam ilmihali oku

********

Dost Olmuşum
Ben hak ile dost olmuşum
Başkası dost olmaz bana
Münkirler bakar gülüşür
Selam bile vermez bana
 
Ben dost ile dost olurum
Ölmeden önce ölürüm
Bu canı kurban veririm
Dünya baki kalmaz bana
 
Ben aşkığı bi çareyim
Baştan aşağı yareyim
Şöyle deli divaneyim
Aklımda yar olmaz bana
 
Hiç kimse bilmez halimi
Aşk odu yaktı canımı
Bilmesem sol ve sağımı
Elbet ayıp olmaz bana
 
Zannederler ben deliyim
Dost bağının bülbülüyüm
Mevlanın aciz kuluyum
Kimse değer vermez bana
 
Bülbül olup da öterim
Dost bahçesinde biterim
Gül alıpda gül satarım
Bahçıvanlık olmaz bana
 
Derviş yunus ben niderim
Ben bu canı terkederim
Dostla yan yana giderim
Perde örtü olmaz bana