Bizleride Mahrum Eyleme Allah
Durmaz yanar vucudum Allah
Bizleride Mahrum eyleme Allah
Sensin benim maksudum Allah
Bizleride Mahrum eyleme Allah
 
Halas eyle narından Allah
Ayırma didarindan Allah
Cennette cemalinden Allah
Bizleride Mahrum eyleme Allah
 
Kandiller yana yana Allah
Dervişler döne döne Allah
Şükür erdik bu güne allah
Bizleride Mahrum eyleme Allah
 
Gül bülbülün armanı Allah
Ver derdime dermanı allah
Son nefeste imandan Allah
Bizleride mahrum eyleme Allah

********

Bana Rahmeyle Allahım
Günahım hadde mefsundur
Bana rahmeyle Allahım
Gözüm yaşı akan hundur
Bana rahmeyle Allahım
 
Aman Allah settar Allah
Derdime sen derman Allah
Aman Allah gaffar Allah
Bize sen rahmeyle Allah
 
Muhammed Mustafanın çün
Aliyyül mürtezanın çün
Çoban veysel karanin çün
Bana rahmeyle Allahım
 
Aman Allah settar Allah
Derdime sen derman Allah
Aman Allah gaffar Allah
Bize sen rahmeyle Allah
 
Acep nolur benim halim
Bitince onca dermanım
Azrail alınca canım
Bana rahmeyle Allahım
 
Aman Allah settar Allah
Derdime sen derman Allah
Aman Allah gaffar Allah
Bize sen rahmeyle Allah
 
Şol namazım kılındıkta
Mezarına konuldukta
Melekler sual sordukta
Bana sen rahmeyle Allahım
 
Aman Allah settar Allah
Derdime sen derman Allah
Aman Allah gaffar Allah
Bize sen rahmeyle Allah
 
Kara defter dürülünce
Huzuruna sürülünce
Zebaniler görününce
Bana rahmeyle  Allahım
 
Aman Allah settar Allah
Derdime sen derman Allah
Aman Allah gaffar Allah
Bize sen rahmeyle Allah

********

Ben Kapında Boynu Bükük

 
Ben kapında boynu bükük
Köleyim ya Rasulallah
Kabul eyle huzuruna
Gireyim ya Resulallah
 
Salatullah selamullah
Aleyke ya Habiballah
Boynu bükük sana geldim
Şefaat ya Resulallah
 
Günahkarım yüzüm kara
Darda kaldım sende çare
Medineyi sora sora
Geleyim ya resulallah
 
Salatullah selamullah
Aleyke ya Habiballah
Boynu bükük sana geldim
Şefaat ya Resulallah
 
Mecnun oldum düştüm yola
Himmet ancak senden ola
Ol mübarek makamına
Geleyim ya resulallah
 
Salatullah selamullah
Aleyke ya Habiballah
Boynu bükük sana geldim
Şefaat ya Resulallah

********

Besmeleyle Başlarız

Besmeleyle başlarız güzel olsun kelamlar
Allaha hamdü sena Rasulune selamlar
 
İstişare edenler hiç pişman olmaz elbet
Danışacak bir yerin varsa ne büyük nimet
 
İstişare sünnettir danışan dağı aşar
Danışmayan zavallı düz yolda bile şaşar
 
Kötü cezasız kalmaz eden bulur sonuda
Elbette su testisi kırılır su yolunda
 
Allah için sabreten sıratta atlı olur
Sabır acı isede meyvesi tatlı olur
 
Kaç kötü arkadaştan yardan aşağı atar
Umulmadık bir anda beş para için satar
 
Kötü ile dost olan, umursamaz günahı
Hak sözü duymaz olur, hatırlamaz Allahı
 
Eden kendine eder, belayı bulur azan
Kendi içine düşer, el için kuyu kazan
 
Pehlivan sayılıyor hasmını yere vuran
Kim öfkesini yener odur asıl pehlivan
 
Kıyamet yaklaştıkça güçleşir uymak dine
Ateş almaya benzer avuçların içine
 
Gafleti bırakmalı ömür akar su gibi
Her yerde ve her zaman gözetmeli edebi
 
Paraya gönül veren, bir gün bürünür yasa
Şifresi unutulur kilitli kalır kasa
 
Dünyadan ahirete ihlaslı amel taşı
Karıncadan ibret al yazdan karşılar kışı
 
Öfkeyle kalkan kişi, ahmak nefsine uyar
İstediğini söyler, istenmeyeni duyar
 
Allah lanet ediyor, fitne fesat saçana
Fertlerin toplumların arasını açana
 
Dünya nimet yeridir, ahiret aşığına
Ne koyarsan aşına, o gelir kaşığına
 
Yakını görmüyoruz gözlerimiz uzakta
Hep dikkatli olmalı ayaığımız tuzakta
 
Her işinden bellidir, cahil olanın hali
Dinden habersiz olur, bilmeyen ilmihali
 
Huzur istersen eğer, iyilik olsun yolun
Dinimiz emrediyor, güzel ahlaklı olun
 
Tevazu fazilettir, çirkindir büyüklenmek
Sadaka gibi sevap kibirliye kibretmek
 
Allahı tanısaydı gafletteki insanlar
Alem felah bulurdu yağar idi ihsanlar
 
Mütevazi olana, tevazu ile yaklaş
Kibirliyle dost olma, hemen ondan uzaklaş
 
Rabbimiz şekle bakmaz, sadece kalbe bakar
İmansız olan kalbi sonsuz ataşte yakar
 
Dinimiz emrediyor, dikkat eyle şu sese
İlim öğrenmek farzdır, kadın erkek herkeze
 
Sapıtmak istemezsen, önce imanı düzelt
İlmihalini öğren, emri yasağı gözet
 
İslamiyyet gelince değişmişti insanlar
İmanla şereflendi nice puta tapanlar
 
Rabbimize kulluktur yaratılış hikmeti
Dikkatli olmalı hep bırakmalı gafleti
 
Öyle başı boş gezme ölüm gelir muhakkak
Söndürme imanını ibadet zırhını tak
 
Arife tarif olmaz, sivri sinek saz gelir
Anlamaz gafil olan davul zurna az gelir

********

 

Benim Bunda kararım yok
 
Benim bunda kararım yok
Ben yine gitmeye geldim
Bezirganım mallarım çok
Alana satmaya geldim
 
Ben gelmedim kavga icin
Benim işim sevgi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim
 
Yaratanın bir kuluyum
Dost bahçesinin gülüyüm
Ben pirimin bülbülüyüm
Şad olup ötmeye geldim
 
Çalabıma ben köleyim
Göz yaşlarımı sileyim
Hakkı yaşatmak dileyim
Bu yolda ölmeye geldim
 
Yunusum ben aşık oldum
Bu dertle sarardım soldum
Gerçek erin kapısında 
Ömrü harç etmeye geldim

********

Bir Gün

Solar benzin güle benzer
Göz yaşların sele benzer
Sevdiklerin ele benzer
Unuturlar seni birgün
Unuturlar seni birgün
 
Yalnızlıklar dostun olur
Çürür beden toprak olur
Yaptıkların seni bulur
Can bedene girer birgün
 
İhtiyarlık düşer cana
Yaşamazsın kana kana
Akıl ermez bu devrana
Döner seni yutar bir gün
Döner seni yutar bir gün
 
Yalnızlıklar dostun olur
Çürür beden toprak olur
Yaptıkların seni bulur
Can bedene girer birgün
 
Arzularsın gençliğini
Demler sürüp gittiğini
Anlamazsın bittiğini
Ömrün sona erer bir gün
Ömrün sona erer bir gün
 
Yalnızlıklar dostun olur
Çürür beden toprak olur
Yaptıkların seni bulur
Can bedene girer birgün
 
Ölüm sana pusu kurar
Ansızın belini kırar
Tüm bedenin toprak sarar
Karanlıkta kalın bir gün
 
Yalnızlıklar dostun olur
Çürür beden toprak olur
Yaptıkların seni bulur
Can bedene girer birgün
 
Hazırla kendini kabre
Azrail gelmeden anda
Edemezsin hiç bir hamle
Çaresiz kalırsın birgün
 
Yalnızlıklar dostun olur
Çürür beden toprak olur
Yaptıkların seni bulur
Can bedene girer birgün

********

Bir İnsanki

Bir insanki fazileti cem etmiş
Güzel odur asil odur has odur
Bir insanki kötülüğü zemmetmiş
Güzel odur asil odur has odur
 
Bir insanki iyi kötü ayırır
Zayıfları düşkünleri kayırır
Kendisini kötülükten sıyırır
Güzel odur asil odur has odur
 
Bir insanki hizmet için koşuyor
Sabrediyor güçlükleri aşıyor
Saygı ile sevgi ile coşuyor
Güzel odur asil odur has odur
 
Bir insanki hilkat sebebin bilir
Beş vakitte hak katında eğilir
İyileri sever hemde sevlir
Güzel odur asil odur has odur
 
Bir insanki yalan dolan söyllemez
Onun bunun gıybetini eylemez
Küfre düşüp  Cehennemi boylamaz
Güzel odur asil odur has odur
 
Bir insanki kötülüğü yazamaz
Hallerini tasvir edip çizemez
Kötülerle birlik olup gezemez
Güzel odur asil odur has odur

********

Bir Kez Gönül Yıktın İse

Birkez gönül  yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil
 
Ne erenler geldi geçti
Bunlar yurdu kaldı göçtü
Kanat açıp hakka uçtu
Huma kuşudur,kaz değil
 
Yol odurki doğru vara
Göz odurki Hakkı göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil
 
Doğru yola gittin ise
Er eteğin tuttun ise
Bir hayırda ettin ise
Birine bindir az değil
 
Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa katar
Halka mallarını satar
Yükü cevherdir tuz değil

********

Biz Seni Çok Severiz

Parmağını kaldıran
Kameri parçalayan
Putları yere seren
Can Ahmed Resulullah
 
Biz seni çok severiz
Şefaatin dileriz
Gece gündüz durmadan
Selat selam ederiz
 
Ağaclar dile geldi
Taşlar seni zikretti
Can ahmeddir diyerek
Hepsi şehadet etti
 
Biz seni çok severiz
Şefaatin dileriz
Gece gündüz durmadan
Selat selam ederiz
 
Rabbim habibim demiş 
İsmiyle birleştirmiş
Seni zikretmeyeni
İmandan mahrum etmiş
 
Biz seni çok severiz
Şefaatin dileriz
Gece gündüz durmadan
Selat selam ederiz
 
Gökteki yıldız gibi
Sahabenin her biri
Hangisinie uyarsan
Bulursun hidayeti
 
Biz seni çok severiz
Şefaatin dileriz
Gece gündüz durmadan
Selat selam ederiz

********

 

Bismillahilrrahmanirrahim
 
Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim
 
Besmelede hikmet var
Aek Allahına yalvar
Ne muhteşem bir kelam
Unutturmasın mevlam
 
Besmeleyle güzel şey
Bağlanır ona herşey
Surelerin başıdır
Ayetin nakışıdır
 
Besmele büyük mana
Kuvvet verir imana
Hiç solmayan bir güldür
Uygundur her zamana
 
Besmelesiz iş sakat
Besmeledir hakikat 
Ruhların gidasıdır
Mutluluk halkasidır
 
Cennetin anahtarı
Onunla söner narı
Üç ırmak akar ondan
Bal süt kevser pınarı
 
Her herdin devasıdır
Dertlerin aynasıdır
Görünür allah onda
Ruhların gıdasıdır

********

Bizden Selam Götürün

Geçtiginiz yollara 
Bizden selam götürün
Hak dost diyen dillere
Bizden selam götürün
 
Mekke ile medine
Birer eşsiz hazine
Cehar yari güzine
Bizden selam götürün
 
Girenler dost bağına
Düşmez küfrün ağına
Mübarek Nur dağına
Bizden selam götürün
 
Yağan nuri hüdaya
Merve ile safaya
Muhammed Mustafaya
Bizden selam götürün

********

Bu Adem Dedikleri

Bu adem dedikleri
El ayakla baş değil
Adem ruha denilir
Surat ile kaş değil
 
Beden et ve deridir
Ruh bunun serveridir
Hakkın kudret sıırrıdır
Ruhsuz kalıp hoş değil
 
Adem manen yıkana
Temizlenip arına
Haramlardan sakına
Nefside serkeş değil
 
Adem dedir emanet
Ondadır ilmü hikmet
Mümin ise ne nimet
Daneyi haş haş değil
 
Adem hakka fedadır
Gece gündüz çalışır
İlim ruha gıdadır
Ekmek ve kumaş değil
 
Kendi özün anlayan
Ruhunu aydınlayan
Hak sözünü kavrayan
Er olur ayyaş değil
 
Beden var hayvandada
Hissi ondan pek fazla
Kurt gözü keskin ama
Nakş görür nakkaş değil

********

Bugün Efendime Gidin

Bugün efendime gidin
Bizden ona selam edin
Aşkını kalbe yer edin
Efendimin efendimin
 
Medinede açan güller
Hu deyip öten bülbüller
Mevlaya açılan eller
Efendimin efendimin
 
Bu sevdanın bilmecesi
Gönlümün haykıran sesi
Medinede gül bahçesi
Efendimin efendimin
 
Medinede açan güller
Hu deyip öten bülbüller
Mevlaya açılan eller
Efendimin efendimin
 
Canımın adıdır Ahmet
Cümle alemlere rahmet
Hak aşkıyla yanan ümmet
Efendimin Efendimin
 
Medinede açan güller
Hu deyip öten bülbüller
Mevlaya açılan eller
Efendimin efendimin
 
Medinede açan güller
Hu deyip öten bülbüller
Mevlaya açılan eller
Efendimin efendimin
 
Medinede açan güller
Hu deyip öten bülbüller
Mevlaya açılan eller
Efendimin efendimin

********

Bülbüllerin Ötüşünde

Bülbüllerin ötüşünde
Senin aşkın var Allahım
Şafakların söküşünde
Senin aşkın var Allahım
 
Tomurcuklu sünbüllerde
Yeni açmış hoş güllerde
Matem dolu gönüllerde
Senin aşkın var Allahım
 
Veysel yemen ellerinde
Haremeynin yellerinde
Ahuların dillerinde
Senin aşkın var Allahım