Ağlaya Ağlaya

Bir gün o hazrete karşı,

Varam ağlaya ağlaya,
Azrail’e tatlı canı,
Verem ağlaya ağlaya.
 
Ben yürürüm yana yana,
Dönerim dostumdan yana,
Er geç karanlık mezara,
Girem ağlaya ağlaya.
 
Mühür basalar dilime,
Zincir vuralar koluma,
Azık almadan yoluma,
Düşem ağlaya ağlaya.
 
Yunus koydu yoluna baş,
Gözden akar kan ile yaş,
İman bize olsun yoldaş,
Diyem ağlaya ağlaya. 
 

*******

Affet

Anlatamam gerekçemi, 
Affet beni yüce Rabbim
Sundum sana dilekçemi
Affet beni yüce Rabbim
Affet beni Affet beni 
Affet beni yüce Rabbim
 
Helal haram demez yerdim
Tükenmezdi benim derdim
Artık sana gönül erdim
Affet beni yüce Rabbim
Affet beni Affet beni 
Affet beni yüce Rabbim
 
Haddi aştım yasak deldim
Neler yanlış bunu bildim
Aç kapını sana geldim
Affet beni yüce Rabbim
Affet beni affet beni
Affet beni yüce Rabbim
 
Çok isyankar asi kuldum
Günahıma pişman oldum
Sana giden yolu buldum
Affet beni yüce Rabbim
Affet beni affet beni
Affet beni yüce Rabbim
 
Mazim kirli kötü kulum
Haram idi sağım solum
Belli oldu artık yolum
Affet beni yüce Rabbim
Affet beni affet beni
Affet beni yüce Rabbim
 
Ateşlerde çok yandım ben
Himmet geldi uyandım ben
Artık sana dayandım ben
Affet beni yüce Rabbim
Affet beni affet beni
Affet beni yüce Rabbim

*******

Ahbaplarım

Ahbaplarım kardeşlerim
Ecel gel ölem bir gün
Sorulur kötü işlerim
Ah ne yaptım diyem birgün
 
Yanlarıma kona elim
Söyleyemez ola dilim
Karşıma gele amelim
Ne nayptımsa görem bir gün
 
Bir beyaz bezdir kefenim
Yılan çıyan yerler tenim
Yıllar geçer adım benim
Unutulur kalam bir gün
 
Kabre konurum yalnızca
Ne gün tanırım ne gece
Acep nolur halim nice
İmdat diye yanam bir gün
 
Yanlarıma kona elim
Söyleyemez ola dilim
Karşıma gele amelim
Ne nayptımsa görem bir gün
 
Bir beyaz bezdir kefenim
Yılan çıyan yerler tenim
Yıllar geçer adım benim
Unutulur kalam bir gün

*******

Ahmed

Sonsuz rahmet, ehl-i Vefâ,
Ahmed, Muhammed, Mustafa.
Verir gönüllere safâ,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!..
 
Yüzü kardan ve ay'dan ak,
Kerîm, cömert, Habîb-i Hak,
Varlık Nûru, Şâh-ı Levlâk,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!..
 
Sevdasında genç ihtiyar,
Misli, dengi bulunmaz Yâr,
En güzel ve en bahtiyar,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Âlem halkına ziyâdır,
Bir Habîb-i Kibriyâdır,
Hem Sultanü'l-Enbiyâdır,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Zaman mekân içinde Tek,
Bal akıtır petek petek,
Solmaz, pörsümez bir Çiçek,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Güzellerden daha güzel,
Akşama, sabaha güzel,
Hep kul, hep Allah'a güzel,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Rahmet hasta kalbe Tabîb,
Yerlere göklere Habîb,
En güzel ahlâka sahib,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Sâdık Yâr, gönüller Mâhı,
Bütün Enbiyânın Şâhı,
İki Cihan Padişahı,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Güneşe Ay'a fezadır,
Her türlü medhe sezâdır,
Şefî'i rûz-i cezâdır,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
O günleri gelir yâda,
Hem mîraç'ta, hem Hira'da,
Erdi en yüce murâda,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Âlem bu yüzden var oldu,
Hak nuruna mazhar oldu,
Arza semaya Yâr oldu,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Rabbinden Selâm getirdi,
Bir güzel Kelâm getirdi,
Nûn getirdi, Lâm getirdi,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Sevdi hemen yetim diye,
Ümmetim, ümmetim, diye,
Kur'ân'ı etti hediye,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Gülden, ipekten naziktir,
Bütün mahluka fâiktir,
Ledünnî ilme mâliktir,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Tarih şunu söyler şimdi:
Kerimdi, benî Haşim'di,
Mâsum ve Dürr-i Yetîm'di,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Arz'a, Semaya rahmettir,
Güneşe, Ay'a rahmettir,
Ey Can, Leylâ'ya rahmettir,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Künhüne eremez kimse,
Eksik kalır ne dedimse,
Sahipti en derin hisse,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Bir rahmet, bir sonsuz Nur'du,
Bütün âleme huzûrdu,
Hep kardeş olun buyurdu,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!
 
Hep aşık, hep Hakk'a müştâk,
İncilerden, billurdan ak,
Sultan Nebî, Habîb-i Hak,
Ahmed, Muhammed, Mustafa!

*******

Ah Nideyim Ömrüm Seni

Yok yere geçirdim günü

Ah nideyim ömrüm seni
Seninle olmadım gani
Ah nideyim ömrüm seni
 
Geldim ve geçtim bilmedim
Ağlayıp gussa yemedim
Senden ayrılam demedim
Ah nideyim ömrüm seni
 
Hayrım şerrim yazılacak
Bir gün mezar kazılacak
Benzim şeklim bozulacak
Ah nideyim ömrüm seni
 
Gidip geri gelemezsin
Gelip beni bulamazsın
Hep benimle kalamazsın
Ah nideyim ömrüm seni
 
Hani sana güvendiğim
Güvenipte sevindiğim
Hepsi kaldı kazandığım
Ah nideyim ömrüm seni
 
Miskin yunus gideceksin
Acep sefer edeceksin
Hasret ile kalacaksın
Ah nideyim ömrüm seni
*******

Affet Affına Geldim

Ümitsiz degilim günahkarsamda
Affet beni yarab affına geldim
huzurunda melul mahzun olsamda
Affet beni yarab affına geldim
 
Kaç kez tevbe ettim tutamamadım ben
şu nefsi içimden atamadım ben
Rahmet deryasına batamadım ben
Affet beni yarap affına geldim
 
Kavuştur gönlümü sen maşukuna
yolundan ayırıp koyma şaşkına
Muhammed mustafa onun aşkına
Affet beni yarap affına geldim

*******

Affet Beni Yüce Rabbim

Senin affın elbet çoktur
Affet beni yüce rabbim
Yalvarmaya yüzüm yoktur
Affet beni yüce Rabim
 
Hesap soran kahhar sensin
Ayıp örten settar sensin
Çok affeden Gaffar sensin
Affet beni yüce Rabbim
 
İsyan ettim pek çok zaman
Perişanım halim yaman
Diliyorum senden aman
Affet beni yüce rabbim
 
Hak borcum çok ödemedim
Gerçek kulluk edemedim
Emrin üzre gidemedim
Affet beni yüce Rabbim
 
Parçalındı yanı sime
Ağlasamda yüzbin sene
Ümit kesmem senden yine
Affet beni yüce rabbim

*******

Affına Geldim

Ümitsiz değilim, günahkarsamda
Affet beni yarab Affna geldim
Huzurunda melul mahsun olsamda
Affet beni yarab Affna geldim
 
Kaç kez tövbe ettim, tutamadım ben
Şu nefsi içimden atamadım ben
Rahmet deryasına batamadım ben
Affet beni yarab affına geldim
 
Kavuştur gönlümü, sen maşukuna
Yolundan ayırıp koyma şaşkına
Muhammed Mustafa onun aşkına
Affet beni yarab affına geldim

 

*******

Ahirete Hazırmısın

Ömür bir gün son olacak
Can bedenden ayrılacak
Kabir son geçiş olacak
Ahirete hazırmısın
 
Mezar dolu yılan çiyan
Feryat etsen olmaz duyan
Aman kardeş hemen uyan
Ölüm için hazırmısın
 
Faydasız ameller ettin
Ömrünü boşa tükettin
Ne olacak ahiretin
Kıyamete hazırmısın
 
Hiç secdeye gelmez başın
Akıtırlar gözden yaşın
Bu dünyada Bitti aşın
Yarın için hazırmısın
 
Günaha pişman oldunmu
Allah aşkıyla doldunmu
Aradığını buldunmu
Kara güne hazırmısın
 
Mahşerde başın kavrulur
Büyük bir mizan kurulur
Herkese sorgu sorulur
Hesap için hazırmısın

*******

Ahmet Mekki Efendi

Ahmet mekki efendi, büyük alim evliya
Çok faideli oldu ilmiyle insanlara
 
Güzel ahlak sahibi merhametli idi pek
Geçirmişti ömrünü dine hizmet ederek
 
Her nemazan nasihat etse idi o halka
Ölüm ve sonrasından bahsederdi mutlaka
 
Birgün sevdikelerine buyurduki bu hayat
Hayalden ibarettir, değil gerçek hakikat
 
Şimdiden kendinizi ölüm ve sonrasına
Hazırlayınki zira, bu çabuk erer sona
 
Ahiret hayatının, ebedi olduğunu
Kıyamette işlerden hesap sorulduğunu
 
İnsan iyi anlasa mesele kalmaz fakat
Anlamadan ölürse pişman olur o heyhat
 
Ölüp kabre girince der eyvah ben ne yatım
Niçin bu hakikati, dünyada anlamadım
 
Bilmeden bu iş olmaz, bu din bilmek dinidir
Dini öğrenmek ise, amel etmek içindir
 
Amel Allah için, yapılır ihlas ile
Kullar beğensin diye, yapılırsa nafile
 
Evlenmek bir iş kurmak yiyip içmek ve namaz
Allah için olmazsa hiç bir işe yaramaz
 
Biri sual ettiki efendim yiyip içmek
Allah için olmalı,dediniz bu ne demek
 
Cevaben buyurduki, insan yimek yiyince
Vücuduna enerji kuvvet gelir hemence
 
İki yerde kullanır, bu kuvveti insanda
Ya taatte kullanır, vayahutta isyanda
 
İbadette harcarsa, iş bu enerjisini
Ahirette azabdan, kurtarır kendisini
 
Yok eğer kuvvetini hep nefsinin peşinde
Harcarsa azap çeker,cehennem ateşinde
 
Mesela oruç tutmak, çok büyük bir ibadet
Allah için olursa, kazanır değer kıymet
 
Ve lakin zayıflamak ve rejim yapmak için
Olursa hiç sevap ve ecri olmaz o işin
 
Ve yine bunun gibi hacca giden bir kişi
Sadece Allah için, yapmalıdır bu işi
 
Filan kez yirmi defa, hacca gitti desinler
Niyetiyle giderse, verilmez hiç bir değer
 
Bir nafile hac için, bir namaz kaçar ise
O hacdan sevap değil, günah alır o kimse
 
Zira nafile için, farz namazı terketmek
Aklı olan kimseye, yakışır iş değil pek
 
Mahşer günü mizanda, tartılınca ameller
Halis ibadetlerden ayrılır ötekiler
 
Allah kendine ait olanı ayıracak
Bize ait olanı kendimize kalacak
 
Diyecekki ey kulum, sen şu şu işlerini
Kim için yaptın ise ondan iste ecrini

 

*******

Ah Medet

Ah medet Allahım sendendir medet
Aklım alındığı yerlere geldim
Duamı kabul edip eyleme ret
Sinem delindiği yerlere geldim
 
Hep ah ile zardır aşıkın işi
Kan ile karıştı gözümün yaşı
İnci mercan olmuş toprağı taşı
Cevher bulunduğu yerlere geldim
 
Dağların başına bulutlar çıkar
Bağrımın içinden şimşekler çakar
Firdevsi aladan bir selvi çınar
Çıkıp salındığı yerlere geldim
 
Sünbülün davası servi dal ile
Bülbülün sevdası bahar gül ile
Muhabbet sunarken, hakim dil ile
Gönlüm sızladığı yerlere geldim
 
Ah şimdi bir ele geçse nigahım
Bilemedim kıymetini dergahın
Alemi ervahdan bir şems- mahın
Nurunu saçtığı yerlere geldim

 

*******

Ah Yazık!

Ömrüm boş şeylerle geçti ah yazık
Yarını hiç düşünmedim ah yazık
 
Hep hevaya bina kurdum şaşkınca
Din temeli çürük oldu ah yazık
 
Affı sonsuzdur diyerek pek azdım
Kahhar ismini unuttum ah yazık
 
Daldım günaha yapmadım hiç hayır
Niçin doğru yoldan saptım ah yazık
 
Mal için makam için hep uğraştım
Sonsuz nimetlerden oldum ah yazık
 
Yol bozuk ve karanlık önde şeytan
Günah ağır ağlarım hep ah yazık
 
Hesap defterimde yok bir iyilik
Nasıl kurtulur bu garip ah yazık

*******

Aklını Başına Topla

Gel ey gurbet diyarında
Esir olup kalan insan
Gel ey dünya harabında
Yatıp gafil olan insan
 
Şöyle bir bak sağa sola
Gelip geçti çok evliya
Deli değil mi dünyaya
Gönül verip duran insan
 
Bülbüle verilse şeker
Kafeste duramaz gider
Acep niçin karar eder
Bu zindana giren insan
 
Biraz daha eyle gayret
Elinde var iken fırsat
Sonsuz azap çeker elbet
Adam sende diyen insan

*******

Aşkın Bağında Açan

Aşkın bağında açan, Güllere bülbül olan
İslamin hasret ile bekledigi kahraman
Maşukunun aşkından yanıp yanıp kül olan
Ağlasa yeri vardır seni görmeyen zeman
 
İlmiyle irfan ile sahip olan sılaya
İki temel bilgiyi vasleden bir araya
Dalıp uçsuz bucaksız o muuzzam deryayay
Bu zikir deryasından en büyük payı alan
 
Kimi sahile gider ve bu bana yeter der
Kimi uzaktan görür mest olur başı döner
Kimi yalnız seyreder kimi bir katre içer
Bir sensin bu deryadan içip içipde kanan
 
Kurandan hadislerden sonra gelir eserin
Ruhlara şifa olan o mübarek sözlerin
Baş kumandanısın sen velilerin erlerin
Ve müceddidi elfi sani adını alan
 
Bize seni duyuran fıtraten dostun olan
Ve cihanda bir tekdir senin izinde kalan
Seyyid Abdülhakim o senin aşkınla yanan
Hürmetine nasib et bize şefatından
 
Eserinle cihanı yeniden tenvir eden
Sihirli bir kuvvtle bizi kendine çeken
Ondördüncü yüzyılın zulmetini gideren
Arvasın ışıgıdır gerisi hayal yalan
 
Biz onun talebesi o sizin talibiniz
Muhakkakki aks yapar o nurlu kalpleriniz
Belli birbirinize aşıksınız ikiniz
Ve size aşık olur mektubatı anlayan

*******

Allah Birdir

Yeri göğü yaratan ağaçları donatan
Çiçekleri açtıran bir Allahdır bir Allah
 
Allah heryerde hazır ne yaparsan o görür
Ne söylersen işitir vardır birdir büyüktür
 
Biz Allahı severiz her emrini dinelriz
Beş vakit namaz kılar ona isyan etmeyiz
 
Bizlere akıl verdi doğru yolu gösterdi
Şeriate uymayan ateşte yanar dedi
 
Kurana iman eden peygamberi izleyen
Dünyada mesut olur Cehennemden kurtulur
 
Mümin iyi huylyudur herkez ondan memnundur
Kimseye zulm eylemez kendide huzurlurdur
 
Ya Rab afeyle beni ve anamı babamı
Kafirlerin şerrinden koru müslümanları

*******

Aldanma Dünyaya

Aldanma dünyaya, bir gün göçersin
Ecel şerbetini, elbet içersin
Maldan evlattan o gün vaz geçersin
Azrail canını aldığı zaman
 
Çekerler çeneni, seni soyarlar
Teneşir üstüne, hemen koyarlar
Yerinden yurdundan, o gün atarlar
Ağaçtan atına bindiğin zaman
 
Bırakırlar seni, kalırsın yalnız
Kalınca ne olur, bilmem halimiz
Artık fayda vermez, o gün malımız
Melekler suale geldiği zaman
 
Vücudun çürüyüp etler dökülür
Harap olur kemiklerin sökülür
Seninde kabrinde çimenler büyür
Çürüyüpde toprak olduğun zaman
 
İsrafil sur çalar, canlar uyanır
O gün Cennetine canmı dayanır
Kötü amellerle yüzler boyanır
Mahşerde önüne çıktığı zaman
 
Cehennem ateşi, coşup taşınca
Resulüm secdeye, alnın koyunca
Nerede ümmetim deyip coşunca
Muhammede ümmet olduğun zaman
 
Eğer tuttun ise, farzı sünneti
Verir Rabbim sana güzel Cenneti
Görmez olur gözler, güzel Cenneti
Hakkın Cemalini, gördüğün zaman

*******

 

Allah Allah Dedikçe
Gelin allah diyelim
Kalpten pası silelim
Alemler  seyredelim
Allah Allah dedikçe
 
Nerde tevhid çekilir
Melekler saf saf gelir
Hepsi tekbir getirir
Allah Allah dedikçe
 
Zikri hakka başlandı
İsmi celal hızlandı
Arşı ala sallandı
Allah Allah dedikçe
 
Gönüller şadan olur
Kaygudan azad olur
Can mülkü abad olur
Allah Allah dedikçe

*******

Allahu Allah

Ömrün yitirmiş viranemiyem
Aklın yitirmiş divanemiyem
Nedir bu halim artar melalim
Söyle a zalim biganemiyem
 
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
 
Kanat vururum döner dururum
Yanar kururum pervanemiyem
şaşırdım kaldım binbir renk aldım
Doldum boşaldım peymanemiyem
 
Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim
Yolun izlerim mestanemiyem
Halim söylenir gör neler denir
Herkez eylenir Teranemiyem
 
Meczup sanırlar mecnun tanırlar
Hep aldanırlar vayanemiyem
Ko söylesinler aşık desinler
Deli bilsinler yeganemiyem
 
Aşkı can feda olsa ne fayda
aşk oku yayda kemanemiyem
Halim söylenir gör neler denir
herkez eylenir teranemiyem

*******

Aman Çeşme
Aman çeşme canım çeşme
Muhammedi görmedinmi
Biraz önce abdest aldı
Şu karşıki camiye sor
 
Aman cami canım cami
Muhammedi görmedinmi
Biraz önce namaz kıldı
Şu karşiki çarşıya sor
 
Aman çarşı canım çarşı
Muhammedi görmedinmi
Biraz önce kefen aldı
Şu karşıki mezara sor
 
Aman mezar canım mezar
Muhammedi görmedinmi
Şimdiye kadar sizindi
Şimdi ise bizim oldu

*******

Analar Başa Taç İmiş

Beni kundaklara sardın
Ne tatlı ninni söylerdin
Ödenirmi hakkın senin
Canımın cananı anam
 
bana baktın nazlı nazlı 
Hep okuttun hazlı hazlı
Allah senden olsun razı
Cennet hatunu ol anam
 
Ana başlara taç imiş
Her dertlere ilaç imiş
Bir evlat pir olsa dahi
Anasına muhtaç imiş
 
Göz yaşımı silerdin sen
Başucuma gelirdin sen
Dertlerime devadın sen
Nasıl öderim hakkın ben
 
Kuranı öğrettin bana
Minnettarım anan sana
Melekler kevser şarabın 
Içirsinler kana kana
 
Allahtan isterim elbet
Sana gelsin huri melek
Bana verdin bunca emek
Duacıyım anam sana
 
Hergün katlandın zahmete
Duamla erem rahmete
Böyle varılır  cennete
Kalbim nuru sultan anam
 
Anam ayrı kaldık candan
Yüreğimiz dolu gamdan
O nur yüzlü yanağından
Öpsemde duyamam anam
 
Allah senden razı olsun 
Kalbin sonsuz nurla dolsun
Mahşerde yüzün ak olsun
Duacıyım anam sana
 

*******

Anne

Evden eve gezer ölüm
Zalimleri ezer ölüm
Ecel gelip üzer ölüm
Ölümüme sabret annem
 
Giyilen kefenler aktır
Salihin yüreği paktır
Anne başka oğlun yoktur
Ölümüme sabret annem
 
Yer kazılır derin olur
Kazıldıkça serin olur
Bir karanlık yerin olur
Ölümüme sabret annem
 
Ela göze toprak dolar
Gül benizler hemen solar
Kimisi var saç baş yolar
Ölümüme sabret annem
 
Herkez bir gün kabre girer
Sabreden sevaba erer
Cennetlerde sefa sürer
Ölümüme sabret annem

*******

Arayı Arayı

Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Can arzular seni ya Resulullah
 
Bir mübarek sefer olsada gitsem
Kabe yollarında kumlara batsam
Nur cemalin bir kez düşte seyretsem
Can arzular seni ya Resulullah
 
Senin sevgin yaşar hep gönüllerde
Salevatın eksik olmaz dillerde
Boşa geziyorum gurbet ellerde
Can arzular seni ya Resulullah

*******

Arzu

Can bülbülü, bir gülü

Durmadan eyler arzu
Hiç sanmaki ağyarla
Kavgayı eyler arzu
 
Durmayıp etrafında
Döner bir pergel gibi
Ansızın can atmaya
Tenhayı eyler arzu
 
Analadım ol güzel gül
Gayra sırrın açmamış
Gonca gibi bülbülü
Daima eyler arzu
 
Yabancıdan gizlemiş
O dilber yanağını
Yok yere onlar kuru
Sevdayı eyler arzu
 
Zati rahi vuslette
Yürüyor mecnun gibi
Eritip kendisini
Leylayı eyler arzu

 

*******

Arzularsın

Canı dosta vermeden
Cananı arzularsın
Haçını çıkarmadan
İmanı arzularsın
 
Yolum kabedir desin
Yanlış yola gidersin
Hem cimrilik edersin
İhsanı arzularsın
 
Kaldın herkesten geri
İstersin yüksek yeri
Meleklerden ileri
Seyranı arzularsın
 
Yanlış şeyler yaparken
Hak yolundan saparken
Sen nefsine taparken
Rahmanı arzularsın
 
Küçük çocuk gibisin
Ağaç ata binersin
Yokken topun tüfeğin
Meydanı arzularsın
 
Bir inci mercan iken
Geçmez akçe sanırsın
Mısıra sultan iken
Kenanı arzularsın
 
Kaygın yok kederin yok
Önderin rehberin yok
ilmden haberin yok
İrfanı arzularsın
 
Su topuğa çıkmadan
Çayı deniz sanırsın
Dereleri geçmeden
Umanı arzularsın
 
Aramadan bulmadan
Sararmadan solmadan
Derdiyle kul olmadan
Sultanı arzularsın
 
Yunus devayı bulur
Eyyüb gibi sabreden
Nasıl hiç sabr etmeden
Dermanı arzularsın

*******

Aşk

Aşksız insan derdeber
Hayatı karışıktır
Herkez bir şeyi sever
Kimi Hakka aşıktır
 
Yüzbin türlü sevgi var
Kimi yar kimi agyar
Bilirmimsin hangisi 
Kendisine layıktır
 
Yanar aşık yüreği
Resulunun isteği
Çalabinda dilegi
Ümmetine azıktır
 
Yüzbin türlü sevgi var
Kimi yar kimi ağyar
Bilirmimsin hangisi 
Kendisine layıktır
 
Bak işin gerçeğine
Kulak ver dediğine
Çalaptan gayrisine
Dönüp bakma yazıktır
 
Yüzbin türlü sevgi var
Kimi yar kimi ağyar
Bilirmimsin hangisi 
Kendisine layıktır
 
Yunus kazan ye yedir
Bir muhtacı sevindir
Bir gönül ziyareti
Yüz kabeden iyidir
 
Yüzbin türlü sevgi var
Kimi yar kimi ağyar
Bilirmimsin hangisi 
Kendisine layıktır

*******

Aşka Düşen

Aşka düşen nasıl geçer?
Zehri şerbet gibi içer,
Şeyhe varmayan nehirler,
Deryalar ile savaşır.
 
Aşksız kişi öğüt almaz,
İnadından geri kalmaz,
Ölümü hiç hatırlamaz,
Bin yıllık işe girişir.
 
Dertten beladan usanmam
Hiç kimseyi kötü sanmam
Laf getirene inanmam
Yunus herkesle barışır.
 
Yunus gözün yaş dolsa da,
Her gün sararıp solsa da,
Dağlar çok yüksek olsa da,
Yolu üstünden aşırır.

*******

Aşk Denizi

Bu denize dalana,
Hacet değil bir gemi,
Gel gayret et bulmaya,
Bu sohbetle bu demi.
 
Dünyalığım yok diye, 
Üzülerek gam yeme,
Maşukunu sevdinse,
Gider gönlünün gamı.
 
O maşuku bilseydin,
Sen de bir kez görseydin,
Bu öğüdü vermezdin, 
Feda kılardın canı.
 
Âşık, kin nedir bilmez,
Can verir, ama ölmez, 
Her yere çıkıp gelmez, 
Kapanmaz hiç dükkânı.
 
Hakiki âşık olan, 
Yüzünde olur nişan,
Akar gider durmadan,
Gözünün yaşlı kanı.
 
Yunus kaldırma yüzün,
Âşığın ayağından,
Edip feda yüz bin can, 
Bulursun sen Subhan’ı.

*******

Aşık  Olmadıkça

Buralarda hiç duramam,
Dost katına varmadıkça.
Üzüntüden kurtulamam,
Dost yüzünü görmedikçe.
 
Eyyüb peygamber değilim,
Bunca derde sabredeyim,
Derdime bakıp yanayım,
Derman ele girmedikçe.
 
Yakub peygamber değilim,
Kurtlara haber salayım,
Ağlamaktan kör olayım,
Yusuf’umu bulmadıkça.
 
Yusuf peygamber değilim,
Kervanlara kul olayım,
Yanıp yanıp, kül olayım,
Mısr’a sultan olmadıkça.
 
Şu halime gülmesinler,
İmdadıma gelmesinler,
Bana Yunus demesinler,
Gerçek âşık olmadıkça. 

*******

Aşkın ile Aşıklar
Aşkın ile aşıklar yansın ya Rasulallah, Yansın ya Rasulallah
İçip aşkın şarabın kansın ya Rasulallah, Kansın ya Rasulallah
 
Şol seni seven kişi, verir yoluna başı, verir yoluna başı
İki cihan güneşi sensin ya Rasulallah, sensin ya Rasulallah
 
Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara,  kıl şefaat onlara
Mümin olan tenlere cansın ya Rasulallah, cansın ya Rasulallah
 
Aşık oldum dildare bülbülüm şol gülzare, bülbülüm şol gülzare
Seni sevmeyen nare yansın Ya Rasulallah, yansın Ya Rasulallah
 
Aşık yunusun canı ilmi şefaat kanı,  ilmi şefaat kanı
Alemlerin sultanı sensin ya Rasulallah, sensin ya Rasulallah

*******

Aşkın Od'u Ciğerimi

Aşkın odu ciğerimi, yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider
 
Tak etti firak canıma, aşık oldum cananıma
Aşk zincirin dost boynuma taka geldi taka gider
 
Sadıklar durur sözüne, gayri görünmez gözüne
Bu gözlerim dost yüzüne, baka geldi baka gider
 
Bülbül eder ahu figan, hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm eycan haktan geldi hakka gider
 
Bitmez ayrılık savaşı, onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı aka geldi, aka gider
 
Miskin yunusun sözleri, coşturur hep bülbülleri
Dost bahçesinin gülleri, koka geldi koka gider

*******

  Aşksızlara Verme Öğüt

Aşksızlara verme öğüt
Öğüdünden alır değil
Aşksız adem hayvan olur
Hayvan öğüt bilir değil
 
Kara taşa su koysanda
Elli sene ıslatsanda
Tencerede kaynatsanda
Hünerli taş olur değil
 
Pınar akar otlar biter
Gül dalında bülbül öter
Cahil gönlü taştan beter
Kolay yola gelir değil
 
Avcı kuşu şahin doğan
Güzel övmüş onu öven
Avlanmayı bilmez ise
Doğanlıktan kalır değil
 
Güneşler güneşi gitti
Ahirete teşrif etti
Cahil onu öldü sanır
Peygamber hiç ölür değil
 
Yunus olma cahillerden
Uzak kalma ehillerden
Cahil salih olur ise
Cahillikte kalır değil

*******

Aşk Yüzünden

Kırdım, kırıldım,
Şu aşk yüzünden...
Boşa yoruldum,
Şu aşk yüzünden...
 
Hayale daldım,
Çaresiz kaldım,
Gayet bunaldım,
Şu aşk yüzünden…
 
Nasıl edeyim?
Nere gideyim?
Diyet ödeyim,
Şu aşk yüzünden...
 
Aklımdan oldum,
Sararıp soldum,
Saçımı yoldum,
Şu aşk yüzünden…
 
Hakka dayandım,
Nurla boyandım, 
Erken uyandım,
Şu aşk yüzünden...
 
Çatıldı kaşım,
Eğildi başım,
Dinmez gözyaşım,
Şu aşk yüzünden...
 
Zarar önlemem,
Dertle inlemem,
Öğüt dinlemem,
Şu aşk yüzünden...
 
Görürken Allah,
İşledim günah,
Demedim eyvah,
Şu aşk yüzünden...
 
Halim isyankâr,
Dendi günahkâr,
Oldum riyakâr
Şu aşk yüzünden...
 
Hayranım yâre,
Derde yok çare,
Oldum avare,
Şu aşk yüzünden...
 
Dünyadan kaçtım,
Varımı saçtım,
Ele el açtım,
Şu aşk yüzünden...
 
Kendimi yaktım,
Çok gönül yıktım,
Dünyadan bıktım,
Şu aşk yüzünden...
 
Dostu ararım,
Olmaz kararım,
Bitmez zararım,
Şu aşk yüzünden...
 
Yol tuttum ayrı,
Bıraktım hayrı,
Delirdim gayrı,
Şu aşk yüzünden...
 
Zehirden içtim,
Dünyadan geçtim,
Kuş olup uçtum,
Şu aşk yüzünden...
 
Saplanan oktur,
Sıkıntım çoktur,
Çaresi yoktur,
Şu aşk yüzünden...
 
Nefsimi ezdim,
Dağlarda gezdim,
Dünyadan bezdim,
Şu aşk yüzünden...
 
Gün geçti azdım,
Kuyumu kazdım,
İşimi bozdum,
Şu aşk yüzünden...
 
Bu aşkın yolu,
Çileyle dolu,
Giyersin çulu,
Şu aşk yüzünden...
 
Gerçeği duydum,
Hocama uydum,
Dünyadan doydum,
Şu aşk yüzünden...
 
Atımdan indim,
Eşeğe bindim,
Bir dost edindim,
Şu aşk yüzünden...
 
Acıyı tattım,
Gafletle yattım,
Karada battım,
Şu aşk yüzünden...
 
Yurt oldu dağlar,
Gözyaşım çağlar,
Durmaz kan ağlar,
Şu aşk yüzünden...
 
Titriyor elim,
Tutuldu dilim, 
Büküldü belim,
Şu aşk yüzünden...
 
Dostu ararım,
Olmaz kararım,
Kalmadı ârım,
Şu aşk yüzünden...
 
Varımı verdim,
Her şeyi serdim,
Artıyor derdim,
Şu aşk yüzünden...
 
Yunus ak yüzün,
Yanıyor özün,
Kan ağlar gözün,
Şu aşk yüzünden

  *******

Ateş-i Aşka

Ey padisahim, 
Affet günahim, 
Yanmaktir kârim, 
Ates-i aska... 
 
Evvel aldandim, 
Pek kolay sandim, 
Kat be-kat yandim, 
Ates-i aska.... 
 
Narim yitirdim 
Dosta getirdim, 
Geçtim oturdum, 
Ates-i aska... 
 
Vârin verenler 
Dosta gidenler, 
Yandim erenler, 
Ates-i aska.... 
 
Ask ehli ölmez, 
Yerde sürünmez, 
Yanmayan bilmez, 
Ates-i aska... 

   *******

Ayılamam

Biri aldı gönlümü, 
Nasıl, nedir bilemem,
Yitirmişim ben beni, 
Ararım da bulamam.
 
Girdim bir çıkmaz yola, 
Bakarım sağa sola,
Var mı böyle dert ola, 
Kimde varsa bilemem.
 
Bu benim gönlüm alan, 
Cihana hâkim olan,
Her nereye bakarsam, 
Onsuz bir yer göremem. 
 
Ayıksızla oturmam, 
Ayıkları getirmem, 
Aşk sarhoşluğu ne hoş, 
Öyle ayık kalamam. 
 
Dolu kadeh sundular,
Kadehle avundular,
Baygını savundular,
Kolayca ayılamam.
 
Derler Yunus bunaldı, 
Senin gönlün kim aldı?
Hiç kimseye diyemem,
Ağlarım söyleyemem

  *******

  Ayrılık Acısı Zordur

Ayrılık Acısı zordur
Hem ateşten kızıl kordur
Kim ki bunu bilmiyordur
Düşer düşman kollarına
 
Bu kadehin içi dolu
Içen ondan olur deli
Belki sonra olur veli
Bel bağlar hak yollarına
 
Nefsine hep uyan kişi
Durmaz akar gözden yaşı
Ters bakarak olur şaşı
Mevlanın has kullarına
 
Kevser havzuna dalanlar
Nefsini düşman bilenler
Ölmeden önce ölenler
Konar tuğba dallarına
 
Sıratı çabuk geçenler
Tuğba dalında uçanlar
Şeraben tahur içenler
Bakmaz dünya mallarına
 
Biçare yunus neylesin
Mevti tefekkür eylesin
Derdi çok kime söylesin
Acır bunca yıllarına

*******

Ayrılık Yaman  Oldu

O tatlı bakışların, unutulmaz sözlerin,
Hepsi de hayal oldu, ayrılık yaman oldu.
Hiç aklımdan çıkmıyor, gülümseyen gözlerin,
Dertliyim, görmeyeli, hayli bir zaman oldu.
 
Tutunmak istediğim, ağacın dalısın sen,
Rengârenksin gözümde, alların alısın sen,
Güzellerin güzeli, balların balısın sen,
Birden girdi kalbime, gönlüme sultan oldu.
 
Bu yol çıkmaz sanırdım, sana götürdü beni,
Dayanılmaz bu hasret, yaktı bitirdi beni,
İnanılmaz noktaya, nasıl getirdi beni,
Kalbimi zulmet bastı, gözüm kan revan oldu.
 
Geziyorum habersiz, sağımdan ve solumdan,
Rabbim bu engelleri, bir gün kaldır yolumdan, 
Fırsat ver biri tutup kaldırsın şu kolumdan,
Karardı gündüz gecem, her anım hicran oldu.
 
İzinsiz çıkıp geldim, hiç kimseyi takmadım,
Seni kalbime koydum, ona buna bakmadım,
En yüce yâr olarak, dilden hiç bırakmadım,
Neşeli hatıralar, sanki hep yalan oldu.
 
Ayrılık zindan imiş, yüreğim kan ağlıyor, 
Gözyaşım hiç durmuyor, ırmak gibi çağlıyor,
Bu ayrılık ateşi, ciğerimi dağlıyor,
Gözüm nasıl karardı, her yer toz duman oldu.
 
Gecem sen, gündüzüm sen, gönlüm seni anıyor,
Gözlerim sulanıyor, ciğerlerim yanıyor,
Halimden anlamayan, beni deli sanıyor,
Diyorlar bak adama, yıkıldı viran oldu.
 
İnsanların içinde, cihanın hayranı sen,
Hüznüm sen, elemim sen, sesimin figanı sen,
Derdimin dermanı sen, gönlümün fermanı sen,
İşim gücüm bozuldu, hep karman çorman oldu.  
 
Tutunacak dalım sen, ağzımdaki dilim sen,
Gözüm sen, kulağım sen, ayağım sen, elim sen,
Maksadım emelim sen, ruhtaki temelim sen,
Gösterdiğin kolaylık, bana bir ihsan oldu.
 
Hayalin filim gibi, gelir geçer gözümden,
Hasretlik çizgileri, okunuyor yüzümden,
Sevdim diye söz verdim, asla dönmem sözümden,
Sevilenin sevgisi, canıma canan oldu.
 
Tarih olan anılar, gözümde canlanıyor,
Yeniden yaşıyorum, kalb heyecanlanıyor,
Ayrılık acısından, gözlerim kanlanıyor,
Üzüntülü halime, mektubun derman oldu.
 
Benim gibi bir seven, dünyada yok diyorum,
Kimse böyle sevemez, itiraf ediyorum,
Bilmem böyle nereden,  nereye gidiyorum,
Kalbim, korkunç dalgalı, koca bir umman oldu

  *******

Azalarım Dil Oldu
Can yine bülbül oldu
Can yine bülbül oldu
Ar açılıp gül oldu medet medet medet
Ar açılıp gül oldu
 
Göz kulak oldu her yer, 
Göz kulak oldu her yer, 
Herneki var olundu medet medet medet
Herneki var olundu 
 
Ferhat bugün ben oldu
Ferhat bugün ben oldu
Varlık dağını deldi medet medet medet
Varlık dağını deldi 
 
Şirinime varmayan
Şirinime varmayan 
her cani bir yol oldu medet medet medet
Her cani bir yol oldu 
 
Gönül o bahre daldı
Gönül o bahre daldı
Dilim tutuldu kaldı, medet medet medet
Dilim tutuldu kaldı, 
 
 Girdim anın zikrine, 
 Girdim anın zikrine, 
Azalarım dil oldu medet medet medet
azalarım dil oldu 

*******

Ayrılık  Acısı

Büyüleyen gözleri
Neşe veren sözleri
Hepside hayal oldu
Ayrılık yaman oldu
Tatlı bakışlarının 
Silinmiyor izleri
Dertliyim görmeyeli
Hayli bir zaman oldu
 
 
Kavuşmak düşüncesi
Ümidini yitirdi
Dayanılmaz bu hasret
Beni yaktı bitirdi
İnanılmaz noktaya
Nasıl alıp getirdi
Kalbimi zulmet bastı
Gözüm kan revan oldu
 
Sarhoş gibi gezerim
Aşkınla bunca yıldır
Rabbim bu engelleri
Artık yolumdan kaldır
Ya beni öldür yahut
Kalbime huzur dolduk
Karardı gündüz gecem
Her anım hicran oldu
 
Korudum emanetin
Asla yakıp yıkmadım
Onu kalbime koydum
Yabancıya bakmadım
En yüce yar olarak
Dilimden bırakmadım
Merhametli sevgisi
Canıma canan oldu
 
Ayrılık zindan imiş 
Yüreğim kan ağlıyor
Göz yaşım hiç durmuyor
Irmak gibi çağlıyor
Bu ayrılık ateşi
Ciğerimi dağlıyor
Gökler nasıl karadı
Her yer toz duman oldu
 
Hayeller filim gibi
Gelir geçer gözümden
Hasretlik çizgileri
Okunuyor yüzümden
Allah için söz verdim
Asla dönmem sözümden
Üzüntülü halime
Ayrılık derman oldu
 
Bütün düşüncem odur
Gönlüm onu aryor
O tatlı hatıralar
Gözümde canlanıyor
Halimden anlamayan
Beni deli sanıyor
Diyorlar yazık buna
Yıkıldı viran oldu
 
Benim gibi bir aşık
Cihanda yok diyorum
Kimse böyle sevemez
İtiraf ediyorum
Artık düştüm yollara
Vuslata gidiyorum
Kalbim korkunç dalgalı
Koca bir umman oldu
 

******

Azrail Başına Geldigi Zaman
Azrail başına geldigi zaman
Kırılır ayakla kol yavaş yavaş
Mevlam nasib etsin din ile iman
Akar gözlerinden sel yavaş yavaş
Akar gözlerinden sel yavaş yavaş
 
Yüksek uçan gönül yorulur birgün
Ölçü terazisi kurulur bir gün
Herkezin yaptığı sorulur bir gün
Dönermi yarabbi dil yavaş yavaş
Dönermi yarabbi dil yavaş yavaş
 
Kabrin üzerine dikerler taşı
Bir avuç toprağa koyarsın başı
Baba oğlun görmez kardeş kardeşi
Gider geri dönmez yol yavaş yavaş
Gider geri dönmez yol yavaş yavaş
 
Kafurlu ılık suyu koyarlar
O nazlı bedenin tekmil soyarlar
Öldüğünü konu komşu duyarlar
Gider geri ahbaplar yavaş yavaş
Gider geri ahbaplar yavaş yavaş

*******

 

Ağlayu Ağlayu
 
Uyurken seyrimden kalktım ağlayu
Hakkın divanına elim bağlayu
Şeyhime varsam ağlayu ağlayu
 
Yeşil alem ile gelir muhammed
Allahummesalli salli ala muhammed
Yeşil alem ile gelir muhammed
Allahummesalli salli ala muhammed
 
Yunus emre derki dünya yalandır
Güvenme maline malin talandır
Seherde aşıka uyku haramdır
 
Yeşil alem ile gelir muhammed
Allahummesalli salli ala muhammed
Yeşil alem ile gelir muhammed
Allahummesalli salli ala muhammed
 
Bulun mürşidi de yapışın ele
Mürşidsiz varılmaz ol doğru yola
Ebubekir ömer osman aliyle
 
Yeşil alem ile gelir muhammed
Allahummesalli salli ala muhammed
Yeşil alem ile gelir muhammed
Allahummesalli salli ala muhammed

*******

Alma Tenden Canımı

 
Alma tenden canımı
Aman Allahım aman
Görmdim cananımı
Aman Allahım aman
 
Aşığım muhammede
Ol rasulu emcede
Koyma bizi firkate
Aman Allahım aman
 
Birkez yüzün göreyim
Payine yüz süreyim
Canım anda vereyim
Aman Allahım aman
 
Ahım göğe çıkmasın
Felekleri yıkmasın
Melekleri yakmasın
Aman Allahım aman
 
Zor eyleme işimi
Zehreyleme aşımı
Dökme kanlı yaşımı
Aman allahım aman
 
Yunus canım şükrana
Kurban etesin canana
Atma daim hicrana
Aman Allahım aman

 

*******

Aman Kabem Varsam Sana
 
Kabenin yoları bölük bölüktür
Benim cigerlerim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
 
Aman kabem varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana
 
Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helal etsin hakkını
Görmez oldum ırağımı yakını
 
Aman kabem varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana
Aman kabem varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

*******

Arayi Arayi
 
Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni
Can muhammed canım arzular seni
 
Bir mübarek sefer olsada gitsem
Kabe yollarında kumlara batsam
Hup cemalin birkez düşte seyretsem
Ya Muhammed canım arzular seni
Can muhammed canım arzular seni
 
Arafat dağıdır bizim dağımız
Orda kabul olur dualarımız
Medinede yatar peygamberimiz
Ya Muhammed canım arzular seni
Can muhammed canım arzular seni

*******

Ağlar Yakup Nebi
 
Bir peygamber idi, kendi halinde
Mevlanın ismi var idi dilinde
Aldırdı yusufu kenan ilinde
Ağlar yakup nebi Yusufum diye
Ağlar yakup nebi Yusufum diye
 
Yıllarca mevlaya yalvarıp durdu
Esen rüzgarlardan Yusufu sordu
Acaba Yusufum nerde diyordu
Ağlar yakup nebi Yusufum diye
Ağlar yakup nebi Yusufum diye
 
Attılar kuyuya ölüm kastına
Cebrail yetişti hakkın dostuna
Himmet ile çıktı suyun üstüne
Ağlar yakup nebi Yusufum diye
Ağlar yakup nebi Yusufum diye

*******

Aşık Oldum Allaha
 
Aşık oldum Allaha
Güzel Rasulullaha
Mevlasını sevenler
Hiç düşermi günaha
 
Bülbül güllere konar
Ulu mevlayı anar
Ben aşık olamadım
Yüreğim ona yanar
 
Allah Allah diyenler
Nurdan libas giyenler
Muhammede yar olsun
Birbirini sevenler
 
Yüreğimde ahım var
Sırtımda günahım var
Ne gam çekersin gönül
Affeden Allahım var
 
Huzuruna ben vardım
El açıp hep yalvardım
Mevlam senin aşkından
Güller gibi sarardım
 
Düşme nefsin peşine
Yanarsın ateşine
Esirgeme selamı
Dostuna düşmanına
 
Ben bir garip dervişim
Kime ne eylemişim
Bu canımı Allaha
Ben kurban eylemişim

*******

Aslım Bana Burhan imiş
 
Derman arardım derdime
Derdim bana derman imiş
Burhan sorardım aslıma
Aslım bana burhan imiş
Burhan sorardım aslıma hay hay
Aslım bana burhan imiş
 
Allah emen bir söz durur
Yokuş değildir düz durur
Alem kamu bir yüz durur
Gören anı hayran imiş hay hay
Gören anı hayran imiş 
 
İşit niyazinin sözü
Bir nesne örtmez pak yüzü
Haktan ayan bir nesne yok
Gözsüzlere bin han imiş hay hay
Haktan ayan bir nesne yok
Gözsüzlere bin han imiş

*******

Adem Oğlu Aç Gözünü
 
Adem oğlu aç gözünü
Yer yüzüne kıl bir nazar
Gör bu latif çiçekleri
Hangi kuvvet yapar bozar
 
Her bir çiçek bir naz ile
Över hakkı niyaz ile
Kurtlar kuşlar durmaz söyler
Ol halıkı avaz ile
 
Eğer onun kadirliğin
Her bir işe hazırlığın
İlla onun kahirliğin
Anlayınca rengi döner
 
Rengi döner günden güne
Toprağa dökülür yine
Bu ibrettir anlayana
Hakikati arif sezer
 
Ger bu sırrı duya idin
Ya bu gammı yiye idin
Yerinde eriye idin
İnsan değilmisin meğer
 
Bilir gelen gider imiş
Konan geri göçer imiş
Mevt şerbetin içer imiş
Her kim bu manadan geçer

*******

Allah de Kalbim
 
Seherlerde kalkmaz mısın
Nur çıranı yakmaz mısın
Sen Allahdan korkmaz mısın
Allah de kalbim allah de
 
Seherlerde uyku haram
İnan kardeş dünya yalan
Malın mülkün olur talan
Allah de kalbim Allah de
 
Seherlerde rahmet yağar
Uyumayan ona doyar
Çok uyuyan şeytana uyar
Allah de kalbim allah de
 
Seherlerde kuşlar öter
Hep aşıklar tevhid çeker
Annem babam himmet eder
Allah de kalbim allah de

*******

Aşkındandır
 
Son Peygamber emin erdi
Miraç etti hakkı gördü
Kör örümcek ağın ördü
Kul Muhammed aşkındandır
 
Aşkındandır aşkındandır
Hak muhammed aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır
Muhammedin aşkındandır
 
az yerdide az uyurdu
Allah kelamın duyurdu
Rabbim habibim buyurdu
Kul muhammed aşkındandır
 
Aşkındandır aşkındandır
Hak muhammed aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır
Muhammedin aşkındandır
 
Ümmetim ümmetim derdi
Zemzem içer hurma yerdi
Kuru dallar meyva verdi
Hak muhammed aşkındandır
 
Aşkındandır aşkındandır
Hak muhammed aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır
Muhammedin aşkındandır
 
Ümmetidir tek kaygısı
Hurma lifinden yaygısı
Bizde ehli beyt sevgisi
Hak muhammed aşkındandır
 
Aşkındandır aşkındandır
Hak muhammed aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır
Muhammedin aşkındandır
 
Ebu bekir Osman Ömer
Hemde Ali hakkını ver
Ortadan bölündü kamer
Hak Muhammed aşkındandır
 
Aşkındandır aşkındandır
Hak muhammed aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır
Muhammedin aşkındandır
 
Peymani nefs elinden kaç
Uyan hikmet kapısın aç
Dile geldi kuru ağaç
Kul Muhammed aşkındandır
 
Aşkındandır aşkındandır
Hak muhammed aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır
Muhammedin aşkındandır

*******

Açan Çiçeklere meyve
 
Açan çiçeklere meyve
Verilmiyor Muhammedsiz
Haktandan gelen derde derman
Verilmiyor Muhammedsiz
 
Çok  meşgul ol Kur'an ile
Seherlerde figan ile
Son nefeste  iman ile
Ölünmüyor Muhammedsiz
 
Aciz kulun sana asi
Silinmiyor kalbten pası
Gönüllere Allah aşkı
Verilmiyor Muhammedsiz
 
Cümle alem hayran ona
Gönüller şaduman ona
Mekke Medine yoluna
Gidilmiyor Muhammedsiz
 
Babı selam kapısından
Girilmiyor Muhammedsiz

*******

Ahir Zaman
 
Dünya fitne ile dolar
Kurtlar kuzuya dalar
Yıldız söner renkler solar
Ve kıyamet kopar birgün
 
Ortalığı sarar münker
Bozulur hep teker teker
Çoğu kötü tohum eker
Zaman gelir biçer birgün
 
Bozulur dünyanın hali
Şaşıp kalır hep ahali
Yüklenenler bu vebali
Nasıl hesap verir birgün
 
Neme lazım deyip geçen
Her çeşit içkiyi içen
İyilere kefen biçen
Cezasını bulur bir gün
 
Kirletilir umum hava
Nasıl temiz kalır yuva
Hizmet ister büyük dava
Muhlis olan gelir bir gün
 
Küfür dolsa şü kainat
Hakkı bulmak için can at
Müslümana baki hayat
Musallada başlar birgün
 
Kuruntu kaplar gözleri
Karıştırır halk izleri
Şu dalgalı denizleri
Geçen kaptan olur birgün
 
Gelsin hakkın inayeti
Öğren gerçek marifeti
Ehli hakkın feraseti
Dağı taşı deler birgün
 
Evliyanın kerameti
ilim boğar cehaleti
Zalimlerin rezaleti
Haki yesan olur bir gün
 
Kim verirse doğru karar
Gece gündüz hakkı arar
Doğru yoldan gelmez zarar
Rabbim yardım eder bir gün

*******

Alemi başı boş sanma
 
Alemi başıboş sanma ey ahmak
Bütün mahlukatı yaratan vardır
Başını kaldırda yukarı bir bak
Göğü yıldızlarla donatan vardır
 
Tesadüf olurmu şu yüce nizam
Herşeyde görülür büyük intizam
Takvimli bir saat gibi muazzam
Ay ile güneşi yürüten vardır
 
Bize yağlı fındık veriyor çalı
Bir böcek ipekten dokuyor halı
Zehirli bir arı yapıyor balı
Bunların hepsini öğreten vardır
 
İnek su içiyor, saf süt oluyor
Ağaç ekşi tatlı mevya veriyor
Şimşekler çakıyor, rahmet yağıyor
Gökte yıldırımı gürleten vardır
 
Maksatsiz göz görür kulak duyarmı
Aklı olan insan küfre kayarmı
Cehennemde tatlı cana kıyarmı
Dilimizi döndürüp söyleten vardır

*******

Allah diye diye
 
Hikmet saçar özlü sözler
Nuru belli eder yüzler
Yaş akıtır dertli gözler
Akar Allah diye diye
 
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye
 
Bahçemize bülbül konar
Pek ahenkli name sunar
Gül zikreder hakkı anar
Anar Allah diye diye
 
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye
 
Güneş doğar erir çığlar
Yağmur yağar bulut ağlar
Şelaleden sular çağlar
Çağlar Allah diye diye
 
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye
 
Doğan elbet birgün ölür
Sağ olanlar bunu görür
Güneşle ay durmaz yürür
Yürür Allah diye diye
 
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye
 
Nice bitki çiçek açar
Çiçekleri koku saçar
kanat vurup kuşlar uçar
Uçar Allah diye diye
 
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye
Akar Allah diye diye

*******

Allah Sevgisi
 
Allah sevgisiyle yaşar alemler
Kuşaktan kuşağa süren sevgidir
Hubbi fillah için, yazar kalemler
Hakkı öven zulmü yeren sevgidir
 
Sevgidir herşeyin asıl mayası
Kudrettendir silinmeyen boyası
İyinin kötünün birer aynası
Uzak hedefleri gören sevgidir
 
Irmakların akışında sevgi var
Annelerin bakışında sevgi var
Kaşlarını yıkışında sevgi var
Bebeği beşige koyan sevgidir
 
Sevgidir şaire şiir yazdıran
Kelimeyi inci gibi dizdiren
Hak aşkıyla diyar diyar gezdiren
Her zaman ayakta duran sevgidir
 
Sevgidir mecnunu çöle düşüren
Sevgidir leylayı dile düşüren
Aşk ateşi ile ciğer pişiren
Destanlara konu olan sevgidir
 
Züleyhaya hırsla gömlek yıttıran
Hazreti yusufu hapse attıran
Babasına nice acı tattıran
Dilden dile sürüp giden sevgidir
 
Sevgidir ferhata dağı deldiren
Şehitliğe koşan düşman öldüren
Haksızlara haklarını bildiren
Adalet ağını ören sevgidir
 
Sevgi candır öğren işin özünü
İyi dinle alimlerin sözünü
Takip eyle sevenlerin izini
Yaralıya merhem süren sevgidir
 
Sevgidir yol yapan pınar akıtan
Kadına erkeğe ilim okutan
Nakılşlar işleten halı dokutan
Hedefe sabırla varan sevgidir

*******

Allahı anar
 
Dosta koşanlar Allahı anar
Aşkla coşanlar Allahı anar
Hak yola uyan kalbini yuyan
Pek az uyuyan Allahı anar
 
Huzura varan edeple duran
Okuyan kuran Allahı anar
Rızadır kastı arayan dostu
Çıkarır postu Allahı anar
 
Hakta buluşan aşkla çalışan
Dili alışan Allahı anar
Baksana kardeş yanıyor ateş
Ay ile Güneş Allahı anar
 
Kimki imansız yanar amansız
Hep canlı cansız Allahı anar
Allaha dayan gafletten uyan
Bunu okuyan Allahı anar

*******

Aşk Neymiş
 
Varını yoğunu atmakmış bu aşk
canını canana satmakmış bu aşk
 
sevenler beraber gezip tozarken
bağrına taş basıp yatmakmış bu aşk
 
isteyene balı şekeri verip
zehirleri kendi yutmakmış bu aşk
 
bela yağmurları yağarken her an
şükür secdesine yatmakmış bu aşk
 
aşktan mahrum olan bu derdi bilmez
malıyla denize batmakmış bu aşk
 
elalem yanğından kaçıp dururken
ateşe kendini atmakmış bu aşk
 
hasretiyle gece gündüz ağlayıp
gözlerin şükrünü yapmakmış bu aşk
 
kara kaşa ela göze değil bu
allahın emrini tutmakmış bu aşk

*******

Affet Allahım Allahım
 
Kabul Eyle Huzuruna
Geldim Allahım Allahım
El bağlayıp divanına
Durdum Allahım Allahım
 
Sen büyüksün, affedensin
Garip hallerden bilensin
İşitensin hem görensin
Affet Allahım Allahım
Affet Allahım Allahım
 
Bu kul nur ahmede muhtaç
Rahmet kapılarını aç
Sensin dertlilere ilaç
Affet Allahım Allahım
 
Sen büyüksün, affedensin
Garip hallerden bilensin
İşitensin hem görensin
Affet Allahım Allahım
Affet Allahım Allahım
 
Ayırma beni kapından
Nolur Allahım Allahım
Mahrum eyleme nurundan
Beni Allahım Allahım
 
Sen büyüksün, affedensin
Garip hallerden bilensin
İşitensin hem görensin
Affet Allahım Allahım
Affet Allahım Allahım

*******

Ah Medine Can Medine
 
Hasret kaldım medineye
Bu yıl olmazsa seneye
Her dakika her saniye
Tüter gözümde Medine
 
Ah Medine can Medine
Dermansın gönül derdine
Nur muhammed Mustafayı
Yar etmişsin sen kendine
 
Bu hasret bitirir beni
Yakar kül eder bedeni
Olsam gülünün dikeni
Tüter gözümde Medine
 
Muhammed Mustafa orda
Medine çok uzaklarda
Seherlerde seferlerde
Tüter gözümde Medine
 
Eriyorum yane yane
Aşkından oldum divane
Tesbihimde tane tane
Tüter gözümde medine
 
Ey aşıklar sizde gelin
Bu nurlu yolda yükselin
Kızgın çölde serin serin
Tüter gözümde Medine

*******

Aşk Meydanında
 
Ahmedim Ahmed ceddim Muhammed
Bulurlar rahmet efendim aşk meydanında
 
Hazreti Bekir, dilinde zikir
Daima şükür efendim aşk meydanında
 
Hazreti Ömer belinde kemer
Hu deyip döner efendim aşk meydanında
 
Hazreti Osman camiül kuran
Okunur her an efendim, aşk meydanında
 
Hazreti Ali şüphesiz veli
Allahın arslanı, cenk meydanında
 
Hazreti musa, elinde asa
Gidiyor tura efendim, aşk meydanında
 
Ahmedim Ahmed ceddim Muhammed
Bulurlar rahmet efendim aşk meydanında

*******