G- Karışık

Geberdi Gitti İbiş

Geberdi Gitti İbiş

Hakka düşman bir ejderdi
Ölüp gitti sağır ibiş
Sollayıp geri giderdi
Ölüp gitti sağır ibiş

Zurna ile ağladılar
Kızıl kara bağladılar
Aman nede yağladılar
Ölüp gitti sağır ibiş

Duyulmadık olay oldu
Vaveylası kolay oldu
Övgüleri kalay oldu
Ölüp gitti sağır ibiş

Böyle ejder pek endermiş
Küfürde büyük öndermiş
Hacda vekilde göndermiş
Ölüp gitti sağır ibiş

Alladılar pulladılar
Katafalta salladılar
Cehenneme yolladılar
Ölüp gitti sağır ibiş

Faşistlikte ulu idi
Yaşamı çok sulu idi
Nemrutların kulu idi
Ölüp gitti sağır ibiş

Pek çok idi evi katı
Hiç sevmezdi şeriatı
Dinsizlikti tarikatı
Ölüp gitti sağır ibiş

Dinden hep nefret ederdi
Terakkiye mani derdi
Görülmedik nane yerdi
Ölüp gitti sağır ibiş

Defin iş cazip vaka
Selefine oldu caka
Leş cesedi koka koka
Ölüp gitti sağır ibiş

Kambur sırtı yağır idi
İstibdatta ağır idi
Kulakları sağır idi
Ölüp gitti sağır ibiş

Gitti yedi düvel dostu
Teokratlar hemen sustu
Şefogratlar zehir kustu
Ölüp gitti sağır ibiş

Ağasın paşasın dendi
Daha çok yaşasın dendi
Moskofa maşasın dendi
Ölüp gitti sağır ibiş

Boykot işgal yaptırırdı
Halkı puta taptırırdı
Batıl ize saptırırdı
Ölüp gitti sağır ibiş

Hiç duymadı hak ricayı
Yererdi hacı hocayı
Hortlattı hep irticayı
Ölüp gitti sağır ibiş

İblis bilmezdi fendini
Kanun sayardı kendini
Çiğnerdi hukuk bendini
Ölüp gitti sağır ibiş

Related posts

Ahbaplarım

wpntr

Ecel Elinden

wpntr

Daim Söyler Süphanallah

wpntr

Leave a Comment