Sual:

 (Çalgı, Allah sevgisini artıyorsa mübahtır,

süslü, açık, güzel bayana bakmak da ferahlık veriyorsa, Allah sevgisini arttırıyorsa,

çiçeğe bakmak gibi mübah olur) deniyor.

 Haram olan şey, nasıl mubah olabilir?

 

Cevap:

Çok yanlıştır. Çalgının haram olduğu çeşitli hadis-i şeriflerle bildirilmiştir.

Üç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Cenab-ı Hak, zurna, gırnata, ud, def gibi bütün çalgı aletlerini,

cahiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmamı emretti.)     [i.Ahmed]

(Bir zaman gelecek, ümmetimden bazısı, zinayı, ipek giymeyi, içki içmeyi,

mizmarı [çalgıyı] helal addedecektir.)    [Buhari]

(Ben, mizmarları [çalgıları] ve putları kaldırmak için de gönderildim.)

[i.Ahmed,   Ebu Nuaym,   ibni Neccar]

Her çeşit çalgı dinlemek haramdır.  (Fetava-i Bezzaziyye, Hadika, Ahlak-ı alaiyye)

Çalgı dinlemek haramdır.   (Dürr-ül-mearif)

Çalgı çalmanın haram olduğu, icma ile bildirildi.  (Makamat-ı Mazheriyye)

 

imamı Gazali hazretleri buyuruyor ki:

Bir kimse islamiyet’e uymaz, Allahü teâlânın düşmanı olan nefsine uyarsa, kalbi bozulur.

Çalgı dinlemek ve her günahı işlemek nefsi kuvvetlendirir.

 Salim, temiz kalb çalgıdan zevk alamaz.

 Çalgı nefsi kuvvetlendirip, harekete getirip zararlı olur.

 (Kimya-i saadet)

 

Haram olan şey derttir, derde deva, ruha gıda olmaz.

 Bir hadis-i şerif meali:

(Allahü teâlânın size haram ettiği şeylerde şifa yoktur.) [Hâkim]

 

Çalgı nefsin hoşuna gider, o hain nefsi besler.

Günah hoşa gidince insanı Allah sevgisine mi kavuşturur?

Güzel bir çiçeğe bakmak, onu koklamak ruha tatlı gelir.

 Ruhun Allahü teâlânın varlığını, büyüklüğünü anlamasına,

Onun emirlerine uymasına sebep olmaktadır.

Parfümlü açık bayana bakmak ise, nefse hoş gelir.

Kulak renkten zevk almaz. Göz de sesten zevk almaz; çünkü anlamazlar.

 Nefs Allahü teâlânın düşmanıdır.

 

 Zevklerine kavusümak için her kötülüğü yapmaktan çekinmez.

 Onun zevklerinin sonu yoktur.

 Namahreme bakmakla doymaz. Daha başka şeylerin zevkini tatmak ister.

 Nefsin taşkın zevkleri,

 insanı, sefalete, hastalıklara, aile facialarına, felaketlere sürüklemektedir.

Allahü teâlâ, bu facialara mani olmak için,

kadınların, kızların açılmalarını, yabancı erkeklere yaklaşmalarını,

içkiyi, kumarı, çalgıyı yasak etmiştir.

 

(Çalgı, Allah sevgisine götürüyorsa caiz olur) demek,

(Zina, içki, kumar Allah sevgisine götürüyorsa caiz olur) demeye benziyor.

 Dinimizin yasakladığı çalgıyı böyle savunmak, tamamen ilim dışıdır.